ธกส a-mobile

ธกส a-mobile แอพที่มากกว่าแอพโอนเงิน


เงินเดือน:

ไม่กำหนด


อัตราดอกเบี้ย:

ไม่คิดอัตราดอกเบี้ย


อายุ:

15 ปีขึ้นไป

รีวิว การสมัคร ธกส a-mobileและการแก้ปัญหาเบื้องต้นจากการลงทะเบียน 2022

ธกส a-mobile จะเป็นแอปพลิเคชันของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซึ่งจะให้บริการธุรกรรมการเงินกับลูกค้าของธนาคาร ธ.ก.ส. ซึ่งปัจจุบันนี้จะให้บริการในรูปแบบใหม่ ๆ โดยรวมไปถึงการให้บริการสินเชื่อผ่าน a-mobile ธกส รวมถึงสามารถที่จะเช็คยอดเงินในบัญชี ธกส ผ่านโทรศัพท์ซึ่งจะเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และมีความปลอดภัยอีกทั้งยังสร้างความเชื่อมั่นในการใช้บริการออนไลน์และสามารถจะใช้งานได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง

รีวิว การใช้งาน ธกส a-mobile กับการลงทะเบียน a-mobile ธกส ออนไลน์ไม่มีบัตร

ใครสามารถจะใช้ แอป ธกส a-mobile 

สำหรับการใช้งานธกส a-mobileจะเป็นในส่วนของลูกค้าธนาคาร ธ.ก.ส. ซึ่งจะต้องมีบัญชีเงินฝาก บัญชีออมทรัพย์ บัญชีเงินฝากพื้นฐาน รวมไปถึงบัญชีกระแสรายวัน ซึ่งจะใช้ในวิธีลงทะเบียน ธกส a-mobile ซึ่งที่สำคัญก็คือจะต้องมีมือถือสมาร์ตโฟน และจะต้องมีบัตร ATM ในช่องทางการสมัครแอป ธกส ด้วยตัวเอง หลังจากดาวน์โหลด a-mobile ธกส มาลงไว้ที่เครื่องเรียบร้อยแล้ว แต่ถ้าหากลูกค้าไม่มีบัตร ATM จะต้องเตรียมบัตรประชาชนกับสมุดบัญชีธนาคารไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่เพื่อทำการลงทะเบียน a-mobile ธกส ออนไลน์ไม่มีบัตรให้ที่สาขาธนาคารใกล้ ๆ บ้านจะได้สะดวกกับการเดินทาง

ธกส a-mobile กับการแก้ปัญหา ธกส a-mobile เข้าไม่ได้

สิ่งแรกที่อาจจะเป็นสาเหตุของการ ธกส a-mobile เข้าไม่ได้ ต้องเช็คที่มือถือของลูกค้าว่ามีอินเทอร์เน็ตหรือไม่ หรือแอป ธกส a-mobile มีการให้อัปเดตเวอร์ชั่นไหม หรือบางครั้งก็ให้ปิดและเปิดเครื่องใหม่ เพื่อให้ตัวเครื่องได้ปิดระบบการทำงานต่าง ๆ จากแอปพิลเคชันที่ไม่ได้ใช้งานในขณะนั้นจากนั้นจึงให้เข้าที่ a-mobile ธกส ใหม่ซึ่งก็ยังมีอีกกรณีที่ทำให้ไม่สามารถจะเข้าใช้งานเช็คยอดเงินในบัญชี ธกส ผ่านโทรศัพท์ เรื่องจากขณะนั้นมีผู้เข้าใช้งานอย่างหนาแน่น ซึ่งก็จะเป็นช่วงเวลาที่ชาวเกษตรกรอาจจะเข้าเช็คเงินประกันราคาข้าว หรือเงินเยียวยาอยู่ก็ได้ ดังนั้นก็ควรจะเว้นช่วงเวลานี้ไปก่อนจึงค่อยเข้าใช้งานใหม่

ธกส a-mobile ถูกระงับใช้เนื่องจากสาเหตุอะไร

สำหรับการใช้งานที่มีการเปลี่ยนเครื่องมือถือบ่อย ๆ อาจจะทำให้มีการ ธกส a-mobile ถูกระงับ ได้เนื่องจากเพื่อเป็นความปลอดภัยในข้อมูลของลูกค้าเอง ตรงนี้สามารถจะติดต่อกับเจ้าหน้าที่ ธนาคาร ธ.ก.ส. เพื่อให้ช่วยแก้ปัญหา ธกส a-mobile หรือเพื่อให้ลงทะเบียน ธกส ออนไลน์และใช้งานได้ปกติ แต่หากไม่สะดวกสามารถจะนำบัตรประชาชนไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของธนาคารสาขาใกล้บ้านได้ เพื่อให้แก้ปัญหาธกส a-mobile ถูกระงับ

สรุปได้ว่า การวิธีสมัครแอป ธกส ก็จะเหมือนกับการลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชันของธนาคารต่าง ๆ ได้ และธกส a-mobile จะมีความปลอดภัยเป็นอย่างดีทั้งจากการใช้งานที่จะมีการแจ้งเตือนการทำธุรกรรมการเงินต่าง ๆ ได้อีกทั้งยังช่วยรักษาความปลอดภัยในการเปลี่ยนหรือย้าย a-mobile ธกส บนมือถือบ่อย ๆ นั่นเอง


แหล่งเงินด่วนต่างๆ

สมัครสินเชื่อเมืองไทยแคปปิตอล 5000 บาท

เงินเดือน:

12,000 บาท/เดือน


อัตราดอกเบี้ย:

ไม่เกินร้อยละ 24 ต่อปี


อายุ:

20-60 ปี

ลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานราก สินเชื่อเพื่อคนทุกอาชีพ

เงินเดือน:

ไม่ระบุรายได้


อัตราดอกเบี้ย:

ไม่เกินร้อยละ 5-12 ต่อปี


อายุ:

20-70 ปี

เงินด่วน ธกส 50000 รับเงินด่วนเข้าบัญชีภายใน 14 วัน

เงินเดือน:

ไม่กำหนด (แต่ต้องเป็นเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส.อยู่แล้ว)


อัตราดอกเบี้ย:

4% ต่อปี


อายุ:

ไม่ระบุ

เกร็ดความรู้

สัญลักษณ์ของเงินตราแลกเปลี่ยอัตรา

1.00
THB 0.00%
31.18
USD 0.00%
38.14
EUR 0.00%

Currency exchange rates in THB on June 1, 2021

เรา Facebook หน้า

-->