อัพเดทกระเป๋าตังเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด ดูวิธีและขั้นตอนอย่างละเอียดออนไลน์ที่นี่ 2565

การแก้ปัญหาต่าง ๆ เมื่อมีการอัพเดทกระเป๋าตังเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด 2022

ในทุก ๆ ครั้งเมื่อมีการออกมาตรการเงินช่วยเหลือจากโครงการต่าง ๆ ผ่านแอพกระเป๋าตัง และทุกครั้งเช่นกันที่จะต้องมีการอัพเดทกระเป๋าตังเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด และจะต้องให้มีการยืนยันตัวตนทุกครั้งหลังจากการอัพเดทแล้ว โดยล่าสุดกระเป๋าตังเวอร์ชั่นใหม่ ที่จะเป็นทั้งแอพกระเป๋าตังคนละครึ่ง และโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ สิทธิเราเที่ยวด้วยกันอีกทั้งยังมีธุรกรรมต่าง ๆ เพิ่มเติมมาเช่น การซื้อขายทอง การซื้อขายหุ้น เป็นต้น

อัพเดทกระเป๋าตังเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด กับการแก้ปัญหาต่าง ๆ 2022

อัพเดทกระเป๋าตังเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด อัพเดทไม่ได้

ล่าสุดกรณีที่ให้มีการอัปเดต มักจะมีปัญหาไม่สามารถจะกดอัพเดทกระเป๋าตังเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด หากเช็คอินเทอร์เน็ตและหน่วยความจำในมือถือแล้วก็ยังไม่สามารถจะอัปเดตได้ ให้ทำการลบแอพกระเป๋าตังคนละครึ่งออกก่อน  จากนั้นให้ทำการดาวน์โหลดแอปเป๋าตังเราชนะใหม่ล่าสุดใหม่อีกครั้ง จากนั้นลองเข้าแอพใหม่ จะให้มีการลงทะเบียนยืนยันตัวตนใหม่อีกครั้งด้วยบัตรประจำตัวประชาชน และการเซลฟี่ใบหน้าของผู้ใช้ไอดีแอพกระเป๋าตัง

อัพเดทกระเป๋าตังเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด ไม่สามารถสแกนจ่ายได้

มีหลาย ๆ ครั้งเมื่อมีการใช้บริการชำระเงินผ่านแอพกระเป๋าตังด้วยการสแกนจ่าย แต่มักมีปัญหาไม่สามารถจะสแกนได้หากเช็ควงเงินคงเหลือแล้วและมีการอัพเดทกระเป๋าตังเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดแล้ว ยังไม่สามารถจะใช้งานได้ปกติ ให้ทำการปิดเครื่องไว้สักพักและเปิดเครื่องใหม่อีกครั้ง จากนั้นให้เปิดใช้งานแอพกระเป๋าตังคนละครึ่ง ก็จะสามารถใช้งานได้ปกติ และหากยังไม่สามารถใช้งานได้ให้ลบแอพออกแล้วดาวน์โหลดแอปเป๋าตังเราชนะใหม่ล่าสุดอีกครั้ง

อัพเดทกระเป๋าตังเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด กรณีเข้าแอพไม่ได้

มีหลายครั้งด้วยกันที่เวลาจะใช้งานในช่วงเวลาเพิ่งเลิกงานที่จะมีการใช้งานแอพกระเป๋าตังอาจจะเข้าใช้งานไม่ได้ สำหรับกรณีหากทำการแก้ไขตามหัวข้อข้างต้นที่กล่าวไปแล้วและยังใช้งานไม่ได้ ก็อาจจะเกิดจากมีการอัพเดทกระเป๋าตังเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดและใช้งานอย่างหนาแน่น ดังนั้นก็ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้งานแอพกระเป๋าตังคนละครึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวไปก่อน

สรุปได้ว่าปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากการใช้งานแอพกระเป๋าตังซึ่งสามารถจะแก้ปัญหาได้เบื้องต้นง่าย ๆ หากมีการอัพเดทกระเป๋าตังเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดแล้ว โดยปกติหากไม่สามารถจะใช้งานได้อาจจะเกิดจากมือถือของผู้ใช้งานเองเช่นเครื่องอาจจร้อนมากเกินไป ทำให้ไม่ตอบสนองต่อการใช้งานใด ๆ หรือเรียกว่าเครื่องค้างนั่นเอง ก็ใช้พักเครื่องหรือเช็คไฟล์ต่าง ๆ ที่ไม่ใช้งานออกไป

เกร็ดความรู้

สัญลักษณ์ของเงินตราแลกเปลี่ยอัตรา

1.00
THB 0.00%
31.18
USD 0.00%
38.14
EUR 0.00%

Currency exchange rates in THB on June 1, 2021

เรา Facebook หน้า

-->