เพิ่มกําลังซื้อให้ผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษใช้ยังไง? (อัพเดทล่าสุด)

ไม่อยากพลาดสิทธิ! เช็คเลยใครบ้าง? อยู่ในกลุ่มเพิ่มกำลังซื้อให้ผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ

ไม่เพียงแค่สิทธิที่ได้รับทั่วไปจากบัตรคนจนหรือสวัสดิการต่าง ๆ ที่รัฐจัดสรรให้เท่านั้นยังมีความเงินสนับสนุนและเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมที่แต่ละกลุ่มจะได้รับเฉพาะอีกด้วย เช่นโครงการคนละครึ่งซึ่งแต่เดิมจะได้วงเงินใช้จ่าย3000 บาทและได้เพิ่มวงเงินให้เป็น 4500 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจนถึงสิ้นปี 2565 โดยที่ไม่ต้องเข้าระบบเพื่อลงทะเบียนหรือกรอกข้อมูลการสมัครใหม่แต่อย่างใด 

นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มกำลังซื้อให้ผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษอีกด้วย ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่

  • กลุ่มผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้และต้องมีคนดูแลพิเศษ เช่น ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้พิการและผู้ที่มีอายุเกิน 60 ปีที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ให้ได้สิทธิเพิ่มกำลังซื้อให้ผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ

โครงการเพิ่มกำลังซื้อที่ได้ในส่วนนี้ก็เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายภายใต้สภาวะที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 โดยที่ไม่ส่งผลกระทบต่อการเงินของประชาชน

เพิ่มกำลังซื้อให้ผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษได้เงินเท่าไหร่? เงินเข้าวันไหน? 

อย่างที่ได้เกริ่นไปบ้างแล้วในตอนต้นเกี่ยวกับความช่วยเหลือในโครงการเพิ่มกำลังซื้อคือเป็นโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนเพื่อการใช้จ่ายตามสิทธิที่ได้รับ ซึ่งจะมีทั้ง

  • สิทธิจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน ที่ได้เงินเพิ่มจากเดิมในโครงการเพิ่มกำลังซื้อคนละ 200 บาทและเพิ่มอีก 300 บาท ใน 2 เดือนสุดท้าย (พ.ยแ.ละธ.ค.)ก่อนสิ้นปี 2022
  • โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ได้รับสิทธิจากการลงทะเบียนในโครงการเราชนะผ่านบัตรประชาชน (กลุ่มที่ไม่มี smartphone) 

ในกลุ่มเปราะบางหรือหากเช็คโครงการเพิ่มกำลังซื้อเป็นกลุ่มเพิ่มกำลังซื้อให้ผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษจะได้เงินเพิ่มจากเดิม 200 บาทที่ได้รับมาตลอดที่ 4 เดือนและในวันที่ 1 พ.ย. – 1 ธ.ค. นี้จะได้เพิ่มอีกคนละ 300 บาท รวม 500 บาท ซึ่งเท่ากับว่าเมื่อเช็คสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อแล้วในกลุ่มพิเศษจะได้รับเงินรวม 1600 บาทเลยทีเดียว

วิธีใช้งาน – เงินเพิ่มกำลังซื้อให้ผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษกดเงินสดได้ไหม? 

ด้วยเพราะกลุ่มพิเศษหรือกลุ่มเปราะบางได้รับสิทธิที่ต่างออกไปจากการลงทะเบียนโครงการเพิ่มกำลังซื้อที่รัฐบาลได้จัดสรรให้ ซึ่งเงินที่ได้เพิ่มนี้จะถูกบวกเพิ่มกับเงินสวัสดิการที่จ่ายให้รายเดือนอยู่แล้ว ทั้งในส่วนของผู้ที่ขึ้นบัญชีคนพิการและบัญชีผู้สูงอายุ ดังนั้นเงินที่ได้จากเพิ่มกำลังซื้อให้ผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษในส่วนนี้นอกจากไม่ต้องลงทะเบียนใหม่แล้วและไม่ต้องใช้จ่ายแต่เฉพาะกับร้านค้าที่ร่วมโครงการเท่านั้นเพราะกดเงินสดออกมาได้หรือจะเก็บไว้เป็นเงินก้อนได้เช่นกัน ซึ่งจากรีวิวส่วนใหญ่พบว่าเงินส่วนนี้นำไปใช้จ่ายได้อย่างหลากหลายกว่า ซึ่งรู้แล้วว่าใช้ยังไงได้บ้าง แต่ทั้งนี้ให้เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่จะได้รับการสนับสนุนเพิ่มกำลังซื้อให้ผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษนี้เท่านั้น ซึ่งหากคุณไม่ใช่บุคคลในกลุ่มดังกล่าวสามารถตรวจสอบรายละเอียด ข้อมูลเพิ่มเติมผ่านช่องทางที่กำหนดหรือระบบออนไลน์ที่เข้าถึงได้เพื่อทำจะได้เช็คสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อในกลุ่มอื่น ๆ ที่ได้รับสิทธิอยู่ในตอนนี้ 

เพราะความช่วยเหลือจากโครงการต่าง ๆ ของรัฐบาลถูกแบ่งออกตามเกณฑ์รายได้และความสามารถทางการเงิน ซึ่งไม่ได้มีเพียงแต่สิทธิเพิ่มกำลังซื้อให้ผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษในกลุ่มที่เราได้ระบุไปก่อนหน้านี้เท่านั้นยังมีความช่วยเหลือหรือเงินที่สนับสนุนตามความเหมาะสมที่แตกต่างตามโครงการที่คุณได้สมัครไปก่อนหน้านี้ ซึ่งทั้งหมดก็เพื่อกระตุ้นให้เศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง

เกร็ดความรู้

สัญลักษณ์ของเงินตราแลกเปลี่ยอัตรา

1.00
THB 0.00%
31.18
USD 0.00%
38.14
EUR 0.00%

Currency exchange rates in THB on June 1, 2021

เรา Facebook หน้า

-->