ตรวจสอบเงินเยียวยาล่าสุดหรือโครงการมอบเงินเยียวยา มาตรา 33, 39 และ 40 2565

อัปเดตเงินเยียวยาล่าสุดวันนี้ การลงทะเบียนและรายละเอียดที่จะรับเงินช่วยเหลือได้ 2022

เงินเยียวยากับมาตรการช่วยเหลือทั้งกลุ่มผู้ประกันตน และเงินเยียวยานักเรียนล่าสุด ที่เป็นการช่วยเหลือสำหรับทุกคนในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 โดยจะมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันทั้งกลุ่มผู้ประกันตน 33, 39 และ40 รวมไปถึงกลุ่มนักเรียนในระดับอนุบาลไปจนถึงมัธยมศึกษา ทั้งหมดจะต้องมีการลงทะเบียนเพื่อจะได้มีการตรวจสอบสิทธิว่าจะมีโอกาสได้รับเงินเยียวยารอบ 2 ได้

โครงการรัฐเงินเยียวยาล่าสุด อัปเดตรอบใหม่ 2022

เงินเยียวยามาตรา 40 รอบ 2 

ล่าสุดสำหรับเงินเยียวยาของกลุ่มผู้ประกันตน ม.40 หลังจากที่มีการให้สมัครเป็นผู้ประกันตนล่าสุดซึ่งทำให้มีการโอนเงินเข้าบัญชีล่าช้า แต่ก็ยังมีการโอนให้ทั้ง 2 รอบรวมเป็น 10,000 บาทโดยผู้ประกันตนจะต้องมีการผูกเลขบัตรประชาชนกับบัญชีธนาคารเพื่อที่จะได้ง่ายต่อการโอนเงินช่วยเหลือจากโครงการรัฐบาล โดยผู้ประกันตนมาตรา40 ที่มีบัตรคนจนก็ยังสามารถจะได้รับสิทธิประโยชน์ตามโครงการบัตรสวัสดิการรัฐได้เหมือนเดิม

ผู้ประกันตนที่มีสิทธิรับเงินเยียวยาประกันสังคมในกิจการที่กำหนดไว้ดังนี้

เป็นเรื่องที่มักจะมีคำถามอยู่เสมอว่านอกจากผู้ประกันตนที่จะได้รับเงินเยียวยาแล้วในจังหวัดพื้นที่สีแดง แต่ก็จะมีในส่วนกลุ่มอาชีพที่จะสามารถเข้าร่วมโครงการรัฐได้

  1. กลุ่มงานก่อสร้าง จะได้รับเงินเยียวยามาตรา 40 รอบ 2
  2. กลุ่มที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
  3. งานด้านศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ
  4. งานบริการด้านอื่นๆ ได้รับผลกระทบจากโควิด19 จะได้รับ
  5. กลุ่มอาชีพงานบริการขายส่งขายปลีก รวมถึงงานซ่อมยานยนต์
  6. กลุ่มงานด้านการขนส่งต่าง ๆ และสถานที่เก็บสินค้า
  7. กลุ่มงานด้านบริหารต่าง ๆ และงานบริการสนับสนุน
  8. กลุ่มงานวิชาชีพกิจกรรมต่าง ๆ ทางวิทยาศาสตร์ 
  9. กลุ่มอาชีพทางวิชาการ สาขาสื่อสารและข้อมูลข่าวสาร 

เงินเยียวยากับเงินเยียวยานักเรียน

นอกจากที่กลุ่มผู้ประกันตนที่จะได้รับเงินเยียวยาจนมาถึงเงินเยียวยารอบ 2 ตามโครงการรัฐแล้วก็ยังเล็งเห็นถึงความลำบากของผู้ปกครองจึงได้มีมาตรการช่วยเหลือเงินให้กับกลุ่มนักเรียนเป็นจำนวนเงิน 2,000 บาทโดยจะให้ทางโรงเรียนเป็นผู้จ่ายเงินให้กับผู้ปกครองโดยนักเรียนจะต้องมีรายชื่อที่กำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน จึงจะได้รับเงินเยียวยานักเรียน โดยจะต้องมีการลงทะเบียนและใช้เอกสารของผู้ปกครองและนักเรียน เช่นบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครองและนักเรียน อีกทั้งยังต้องใช้หน้าบัญชีธนาคารที่จะให้โอนเงินเข้า

เงินเยียวยาล่าสุด ก็ยังคงให้มีการทบทวนสิทธิเพื่อที่จะได้รับเงินช่วยเหลือจากโครงการรัฐบาลซึ่งสำหรับกลุ่มเงินเยียวยามาตรา 40 รอบ 2และและเงินเยียวยามาตรา 39 จะได้เป็นเงินรวม 10,000 บาท และเงินเยียวยามาตรา 33 งวด 2 เป็นเงิน 5,000 บาท โดยทั้งหมดจะได้เป็นเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารที่มีการผูกกับเลขบัตรประชาชนไว้แล้วเรียบร้อย

เกร็ดความรู้

สัญลักษณ์ของเงินตราแลกเปลี่ยอัตรา

1.00
THB 0.00%
31.18
USD 0.00%
38.14
EUR 0.00%

Currency exchange rates in THB on June 1, 2021

เรา Facebook หน้า

-->