alpha finance lab คืออะไร เทคนิคหรือวิธีการลงทุนกับเหรียญ cryptocurrency

Alpha Finance หรือ ALPHA แพลตฟอร์มน้องใหม่สายการลงทุนแบบง่าย ๆ 2022

Alpha Finance หรือเรียกว่า ALPHA เป็นของคนไทยที่จะเป็นแพลตฟอร์มที่เปิดให้นักลงทุนได้เข้ามาทำระบบ Yield farming ซึ่งจะสามารถกู้ยืมและปล่อยกู้เหรียญ crypto น่าลงทุน 2022หลัก ๆ ใน  Alpha Finance Lab ได้และยังเป็นแพลตฟอร์มแรกที่มีระบบการวางเงินค้ำประกันเพื่อที่จะได้สามารถกู้เหรียญในฟาร์มได้มากขึ้นและ ALPHA ยังเป็น Governance token ที่มอบอำนาจให้ผู้ถือเหรียญสามารถออกข้อเสนอเพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มได้อีกทั้งยังให้ค่าตอบแทนพิเศษเพิ่มให้อีกเกือบ 20%  

Alpha Finance Lab คืออะไร

จากที่กล่าวไปแล้วข้างต้นว่า Alpha Finance Lab จะเป็น Alpha Lending ซึ่งจะเป็นแพลตฟอร์มแรกที่เปิดให้มีการกู้ยืมเหรียญ cryptocurrency โดยผู้กู้เองจะต้องฝากเหรียญเข้าไปก่อนเพื่อเป็นสินทรัพย์ค้ำประกันโดยจะมีการคิดอัตราที่แตกต่าง Loan-To-Value (LTV)และผู้ที่ต้องการจะปล่อยกู้จะต้องฝากเหรียญไปไว้ที่ Pool และจะได้รับเหรียญ alTokens ออกมาตามสกุลเงินที่ฝากเข้าไปใน Alpha Finance Lab เช่น alBNB หรือ alETH และเมื่อผู้กู้จ่ายคืนพร้อมดอกเบี้ย ดอกเบี้ยที่ได้มานั้นจะกระจายไปตามสัดส่วนของผู้ให้กู้ ซึ่งวิธีนี้จะรู้จักกันในระบบ Yield farming

หน้าที่หลักของ Alpha Finance หรือเหรียญ ALPHA

สำหรับเหรียญ ALPHA ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ใน Ecosystem ซึ่งจะเป็นเหรียญหลักของ Alpha Finance Lab และจะทำหน้าที่เพื่อไปยืนยันการทำธุรกรรมต่าง ๆ รวมไปถึงการปล่อยกู้ซึ่งจะเป็นกลไกทางการเงินของแพลตฟอร์ม ถือเป็นโทเคนประเภท Governance ดังนั้นโดยส่วนใหญ่ผลตอบแทนที่จะได้จาก ALPHA มักจะเป็นค่าธรรมเนียมบนแพลตฟอร์มและค่าธรรมเนียม Protocol จากโปรเจกต์ต่าง ๆ รวมไปถึงดอกเบี้ยจากการปล่อยกู้ในแพลตฟอร์ม โดยที่ไม่ต้องคอยทวงถาม เพราะระบบจะมีการจัดการหรือมีการติดตามให้

Alpha Finance หรือเหรียญ ALPHA มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหน

Alpha Finance Lab กำลังอยู่ในช่วงเริ่มต้นพัฒนามีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงได้หลายช่องทางด้วยกันทั้งทางด้านความปลอดภัยของแพลตฟอร์ม การใช้งาน Smart Contract ยังมีความเสี่ยงในด้านของการเปลี่ยนแปลงทางกลไกของแพลตฟอร์ม อีกทั้งโทเคนก็ยังไม่ได้นำมาใช้งานอย่างสมบูรณ์บนแพลตฟอร์มมากนัก ซึ่งหากต้องการลงทุนกับเหรียญ ALPHA ก็จะต้องยอมรับกับความท้าทายที่จะเกิดขึ้นได้ ควรจะต้องศึกษาและหาทางรองรับกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ซึ่งจะไม่เกี่ยวกับผู้ใช้งานอื่นจะเห็นว่า Alpha Finance เป็นแพลตฟอร์มของคนไทยที่ยังอยู่ในช่วงของการพัฒนาระบบตามที่ได้กล่าวไปแล้วว่าอาจจะมีความเสี่ยงในเรื่องของกลไกการทำงานของระบบ โดยผู้ใช้งานจะต้องถือ เหรียญ ALPHA เพื่อเป็นเหรียญหลักสำหรับการทำธุรกรรมและการเพิ่มสิทธิพิเศษของตนเองได้ใน Alpha Finance Lab และควรจะต้องศึกษาเทคนิคคต่าง ๆ เพื่อที่จะสามารถทำกำไรจากค่าธรรมเนียมและการให้มีเหรียญมากพอในการปล่อยกู้ในแพลตฟอร์มนี้ได้

เกร็ดความรู้

สัญลักษณ์ของเงินตราแลกเปลี่ยอัตรา

1.00
THB 0.00%
31.18
USD 0.00%
38.14
EUR 0.00%

Currency exchange rates in THB on June 1, 2021

เรา Facebook หน้า

-->