อะไรคือใบรับรองเงินเดือน/แบบฟอร์มหนังสือรับรองเงินเดือน แนะนำวิธีสมัครบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดไม่มีสลิปเงินเดือนและทำใบรับรองเงินเดือนเองได้ไหม? 2022

เอกสารใบรับรองเงินเดือน 2022 สำคัญอย่างไรและใช้ทำอะไรได้

ใบรับรองเงินเดือน คือ เอกสารที่แสดงถึงรายได้ต่างๆที่ได้รับจากการทำงานกับบริษัทของตนอย่างชัดเจนและถูกต้อง โดยแบบฟอร์มหนังสือรับรองเงินเดือนจะสามารถขอได้หากมีความจำเป็นต้องใช้กับฝ่ายบุคคลของบริษัทนั้นๆซึ่งจะมีขั้นตอนหรือกฏระเบียบในการขอที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละบริษัท โดยระยะเวลาที่จะได้รับก็อาจจะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับระบบการทำงานของบริษัทนั้นๆเช่นกัน

ใบรับรองเงินเดือนสำคัญอย่างไร

เนื่องจากใบรับรองเงินเดือน ถือได้ว่าเป็นการรับรองความถูกต้องของข้อมูลต่างๆ ที่กรอกลงในแบบฟอร์มหนังสือรับรองเงินเดือน โดยในทุกๆข้อมูลจะต้องมีความเป็นจริง ไม่ว่าจะเป็นจำนวนเงินเดือน ค่าตอบแทนต่างๆ เช่น ค่าครองชีพ ค่าตำแหน่ง ระยะเวลาการทำงาน ต่างๆเหล่านี้เป็นต้น ซึ่งถ้าหากนำไปใช้ในการอ้างอิงการทำธุรกรรมต่างๆ และปรากฏว่ามีข้อความที่ไม่เป็นความจริง ก็อาจจะทำให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องต่างๆเช่น ผู้ออกใบรับรองเงินเดือน หรือนายจ้างนั่นเอง

สำหรับในการส่งมอบใบรับรองเงินเดือน ซึ่งเป็นเอกสารที่มีความสำคัญ และเป็นข้อมูลที่เป็นส่วนบุคคลไม่สามารถจะเปิดเผยให้กับพนักงาน หรือบุคคลอื่นๆในบริษัทได้ จึงมีการใส่ซองปิดผนึกก่อนการส่งมอบให้กับผู้ที่ทำเรื่องขอใบรับรองเงินเดือน

การนำใบรับรองเงินเดือนไปใช้

ส่วนมากกรณีที่มีการใช้ใบรับรองเงินเดือน ซึ่งนายจ้างหรือ ผู้จัดการฝ่ายบุคคลอาจจะเป็นผู้ลงนามในแบบฟอร์มหนังสือรับรองเงินเดือนโดยสามารถจะนำไปใช้กับกรณียื่นเรื่องขอสินเชื่อผ่อนบ้านกับสถาบันการเงินต่างๆซึ่งจะเป็นเอกสารประกอบการสมัครควบคู่ไปกับสลิปเงินเดือน หรือใช้ในการสมัครบัตรกดเงินสดไม่มีสลิปเงินเดือน สมัครบัตรเครดิต หรือจะใช้ในการรับรองการทำงานและใช้เริ่มงานกับบริษัทใหม่ก็ได้โดยอาจจะต้องใช้ฉบับจริง ที่มีอายุเอกสารที่ออกมาแล้วไม่เกิน 2 เดือนตามเงื่อนไขของสถาบันการเงินนั้นๆ จึงจะถือได้ว่าการยื่นเอกสารครบถ้วนถูกต้อง หากใบรับรองเงินเดือนอายุการใช้งานเกินกว่าที่กำหนด ก็ต้องทำเรื่องขอกับฝ่ายบุคคลของบริษัทใหม่

สามารถจะทําใบรับรองเงินเดือนเองได้ไหม

เป็นข้อที่หลายคนสงสัยกันมากสำหรับการทำแบบฟอร์มหนังสือรับรองเงินเดือนเอง โดยส่วนสำคัญในเอกสารนอกจากข้อมูลที่จะต้องมีความเป็นจริงแล้ว สำคัญมากๆคือจะต้องมีตราประทับของบริษัทกำกับทุกครั้ง และจะต้องมีชื่อผู้มีอำนาจลงนามในเอกสารใบรับรองเงินเดือน อย่างชัดเจน ไม่สามารถจะทำขึ้นเองได้ ซึ่งถ้าหากจัดทำขึ้นเองโดยข้อมูลไม่มีความจริง อาจจะถูกดำเนินคดีปลอมแปลงเอกสารได้ โดยส่วนประกอบสำคัญของแบบฟอร์มหนังสือรับรองเงินเดือน จะมีดังนี้

  1. ส่วนต้น ของใบรับรองเงินเดือน
  • เลขที่เอกสารแบบฟอร์มหนังสือรับรองเงินเดือน
  • ออกโดยใคร ที่อยู่บริษัทจะต้องชัดเจน หรือหัวกระดาษและท้ายกระดาษ ต้องมี

2. ส่วนกลาง เนื้อหาที่กรอกในใบรับรองเงินเดือน

  • รับรองว่าออกให้ใคร ตำแหน่งอะไร
  • จำนวนรายได้ สวัสดิการต่างๆ รายได้อื่นๆ
  • ระยะเวลาการทำงาน ในทุกๆข้อมูลต้องเป็นความจริง

3. ส่วนท้าย ของใบรับรองเงินเดือน

  • เอกสารออกให้ ณ วันที่
  • ผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท โดยต้องมีตราประทับบริษัทกำกับทุกครั้ง ปลอมแปลงไม่ได้เด็ดขาด

เกร็ดความรู้

สัญลักษณ์ของเงินตราแลกเปลี่ยอัตรา

1.00
THB 0.00%
31.18
USD 0.00%
38.14
EUR 0.00%

Currency exchange rates in THB on June 1, 2021

เรา Facebook หน้า

-->