วิธีหาแหล่งเงินทุนระยะยาว/ระยะสั้น แหล่งเงินทุนนอกระบบใน 2022/2565

รู้จักกับแหล่งเงินทุน ประเภทต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการทำกิจการปี 2565

 

แหล่งเงินทุน คือ ที่มาของเงินกู้ เงินลงทุนต่างๆ หรือสินเชื่อบุคคล สินเชื่ออเนกประสงค์เพื่อมาใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ต่างๆ มีทั้ง แหล่งเงินทุนที่สามารถจะหามาได้เองเช่น เงินเดือน รายได้จากการรับจ้างทำงานต่างๆ ในกรณีที่เป็นบุคคลทั่วไป หรือรายได้ผลประกอบการของผู้ประกอบกิจการ ธุรกิจต่างๆ รวมไปถึงการกู้ยืมเงินจากธนาคาร จากแอพต่างๆ หรือจะเป็นเงินลงทุนจากการขายหุ้น และเงินสนับสนุนต่างๆ เป็นต้น

ประเภทแหล่งเงินทุน แบ่งตามระยะเวลาผ่อนชำระ

  • แหล่งเงินทุนระยะสั้น

เป็นแหล่งเงินทุนที่จัดหามาเพื่อใช้ในกิจกรรมระยะสั้นๆ ของบริษัท เช่น ใช้เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ซึ่งจะมีลักษณะเป็นภาระหนี้ที่มีการทำสัญญาเป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี โดยสามารถจะแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ

  • แหล่งเงินทุนระยะสั้นแบบอัตโนมัติ เป็นเงินทุนที่เกิดจากการขายสินค้า หรือบริการที่มีกำหนดระยะในการจ่ายคืนในเวลาสั้นๆ
  • แหล่งเงินทุนระยะสั้นที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากยอดซื้อขาย เป็นเงินทุนที่สามารถจะหามาจากบุคคลใกล้เคียง หรือสถาบันการเงิน
  • แหล่งเงินทุนระยะยาว

แหล่งเงินทุนระยะยาว ที่ผู้ประกอบการหรือบริษัทเป็นผู้จัดหามาใช้เพื่อเป็นการลงทุนในบริษัทเป็นระยะเวลานานกว่าปกติ เช่นการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ประเภทอาคารสำนักงาน โรงงาน เครื่องจักรที่จำเป็นต้องใช้ในกิจการ เป็นต้น ดังนั้นเงินทุนจึงจำเป็นจะต้องมีระยะเวลามากกว่า 1 ปีขึ้นไป โดยสามารถจัดหาได้จาก ผลกำไรสะสมของกิจการ การกู้ยืมจากสถาบันการเงิน การออกหุ้นเพื่อระดมทุนสาธารณะและมีการปันผลให้

วิธีหาแหล่งเงินทุน แบ่งตามประเภทภายในและภายนอก

  • แหล่งเงินทุนภายใน

แหล่งเงินทุนภายใน คือ เงินทุนที่กิจการสามารถจะสร้างขึ้นหรือหาเองได้ภายในกิจการ โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาแหล่งเงินทุนจากภายนอกกิจการเลย

  • แหล่งเงินทุนภายนอก

แหล่งเงินทุนภายนอก คือ เงินทุนที่บริษัทหรือกิจการสามารถจัดหามาจากบุคค

สถาบันการเงินต่างๆ หรือกิจการภายนอกอื่นๆ เช่น การกู้ยืมเงินจากบุคคลอื่นๆ การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน หรือการกู้ยืมจากเชื่อออนไลน์

แนะนำแหล่งเงินทุนเพื่อทำธุรกิจ 2565 / 2022

  • หาแหล่งเงินทุนนอกระบบ

เป็นแหล่งเงินทุนที่ทุกคนจะทราบกันดีว่ามีการคิดอัตรดอกเบี้ยโหดมากๆ แต่ก็จะได้รับความสนใจหรือความนิยมจากพ่อค้าแม่ค้าส่วนมาก เนื่องจากใช้เวลาในการกู้ไม่นาน วิธีการกู้เงินง่ายๆ ใช้เวลาไม่นานก็ได้เงิน สำหรับข้อเสียของแหล่งกู้หนี้นอกระบบแบบนี้คือ ทุกคนก็จะรู้เงื่อนไขกันอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นการตามทวงหนี้แบบไม่ธรรมดา การคิดอัตราดอกเบี้ยที่สูงเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด เป็นผลทำให้เกิดการกู้ยืมเพิ่มมากขึ้นเพื่อมาจ่ายหนี้จากแหล่งเงินทุนนอกระบบแต่ละแห่ง เป็นต้นเหตุของการเป็นหนี้ซ้ำซ้อน ก็ยังจะสร้างปัญหาให้แก่ผู้กู้ในระยะยาวอีกด้วย

  • แหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงิน

ปัจจุบันสถาบันการเงินแทบจะทุกที่จะมีผลิตภัณฑ์เงินกู้ออกมามากมายหลายรูปแบบ เพื่อให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการนำเงินไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดของผู้กู้แต่ละราย เป็นวิธีการจัดหาแหล่งที่มาของเงินทุนที่ผู้ประกอบการหลายคนคุ้นเคยกันดี มีทั้งการกู้ยืมแบบมีหลักประกัน และไม่มีหลักประกันและหากในกรณีที่มีการใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันก็มักใช้ระยะเวลาการดำเนินการที่ยาวนาน และต้องจัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นต่อสถาบันการเงินที่ดำเนินการอย่างครบถ้วนด้วย

เกร็ดความรู้

สัญลักษณ์ของเงินตราแลกเปลี่ยอัตรา

1.00
THB 0.00%
31.18
USD 0.00%
38.14
EUR 0.00%

Currency exchange rates in THB on June 1, 2021

เรา Facebook หน้า

-->