สนใจพักชำระหนี้ 2 เดือนล่าสุด วิธีลงทะเบียนพักชำระหนี้ 2 เดือนธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารกลางประกาศ! พักชำระหนี้ 2 เดือนให้ลูกหนี้ 13 จังหวัด 2565

  มาตรการพักชำระหนี้ 2 เดือน ธปท. ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธนาคารกลาง) และสมาคมธนาคารนานาชาติ ได้มีแนวการช่วยเหลือลูกหนี้อย่างจำเป็นเร่งด่วนโดยเสนอให้มีการพักชำระหนี้ 2 เดือนเพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบและเดือดร้อนจากสถานการณ์วิกฤตครั้งนี้ได้ลงทะเบียนพักชำระหนี้ได้

พักชำระหนี้ 2 เดือนธนาคารไหนเข้าร่วมบ้าง

สำหรับการลงทะเบียนพักชําระหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยจะมีธนาคารหรือสถาบันการเงินที่เข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้ 2 เดือนทุกแห่งโดยเป็นสถาบันการเงินที่อยู่ในระบบ สามารถแบ่งประเภทได้ 3 แห่ง ดังนี้

  1. ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยและต่างประเทศ
  2. สถานบันการเงินต่าง ๆ เฉพาะกิจ ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธนาคารกลาง) 
  3. สถาบันการเงิน Non-Bank  ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธนาคารกลาง)

คุณสมบัติของผู้ที่ต้องการสมัครลงทะเบียนพักชำระหนี้ 2 เดือน 

สำหรับคนที่สามารถเข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้ 2 เดือนได้จะเป็นกลุ่มลูกหนี้เฉพาะที่กำหนด คือ กลุ่มลูกหนี้ที่ได้ขอสินเชื่อในระบบกับธนาคารหรือสถาบันการเงิน ได้แก่ สินเชื่อธุรกิจ,สินเชื่อส่วนบุคคล, สินเชื่อบัตรเครดิต,สินเชื่อบ้าน, สินเชื่อที่มีการเช่าซื้อ และกลุ่มลูกหนี้ SME หรือลูกหนี้รายย่อย 

กรณีของลูกหนี้รายย่อยหรือ SME ที่ต้องการขอพักชำระหนี้ 2 เดือน จะต้องไม่เป็นหนี้เสียหรือมีประวัติทางการเงินไม่ดีเมื่อวันที่ขอพักชำระหนี้ 2 เดือน 2565 โดยวันที่ยื่นเรื่องจะต้องอยู่ในเงื่อนไขระหว่าง กรณีมีการเปิดกิจการอยู่แต่รายได้ลดลงจากมาตรการของรัฐ และกรณีถูกปิดกิจการตามมาตรการจากรัฐ เช่น ร้านที่ประกอบกิจการนวด,สปา ร้านเกี่ยวกับด้านเสริมสวย รวมทั้งร้านที่ขายของในห้าง 

วิธีพักชำระหนี้ 2 เดือนธนาคารแห่งประเทศไทย

ลูกหนี้จะต้องยื่นเรื่องขอพักชำระหนี้ 2 เดือนเพื่อแสดงเจตจำนงค์ด้วยตนเอง ธนาคารหรือสถาบันการเงินจะไม่ดำเนินการแทนให้ ซึ่งในระหว่างที่มีการยื่นเรื่องพักชำระหนี้ 2 เดือน อัตราดอกเบี้ยจะยังถูกคิดตามปกติ แต่จะไม่มีการคิดดอกเบี้ยระหว่างนี้เท่านั้น และไม่ถือเป็นการติดเครดิตบูโรเด็ดขาด

สำหรับขั้นตอนการพักชำระหนี้ 2 เดือน ธปท. จะดำเนินการสมัครลงทะเบียนได้ผ่านทางออนไลน์ โดยจะต้องแจ้งกับธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินแห่งนั้น ๆ ที่เป็นลูกหนี้อยู่

พักชำระหนี้ เริ่มวันไหน

กำหนดการลงทะเบียนพักชําระหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยเริ่มต้นดำเนินการพักชำระหนี้ 2 เดือน จะเปิดลงทะเบียน 19 ก.ค.-15 ส.ค.2565

สมัครพักชําระหนี้ 2 เดือนธนาคารแห่งประเทศไทยใช้อะไรบ้าง

การขอพักชำระหนี้ 2 เดือนจะมีเอกสารประกอบการยื่นเรื่องที่ถูกกำหนดโดยจะขึ้นอยู่กับธนาคารหรือสถาบันการเงินแห่งนั้นที่เป็นลูกหนี้อยู่เป็นหลัก

เกร็ดความรู้

สัญลักษณ์ของเงินตราแลกเปลี่ยอัตรา

1.00
THB 0.00%
31.18
USD 0.00%
38.14
EUR 0.00%

Currency exchange rates in THB on June 1, 2021

เรา Facebook หน้า

-->