สมัครกยศ 2565 : กยศหักเงินเดือน/กยศกรุงไทย/กยศ connect – วิธีลงทะเบียนกู้กยศและทุนกยศรู้ได้เลย

กยศ 2565 เปลี่ยนระบบใหม่ เพื่อโอกาสที่เพิ่มมากขึ้น

การศึกษา ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ๆ สำหรับมนุษย์ทุกคน เพราะทักษะ ความรู้ และความสามารถที่ได้รับจากการศึกษาเล่าเรียนนั้น สามารถนำไปต่อยอดในการสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับตัวเอง ในอนาคต ช่วยให้ทุกคนสามารถเลี้ยงชีพตนเอง และเป็นการขับเคลื่อนประเทศไปในตัวอีกด้วย แต่ด้วยต้นทุนชีวิตของแต่ละคนที่มีไม่เท่ากัน บางคนครอบครัวมีกำลังทุนทรัพย์พร้อมสนับสนุนในการศึกษา แต่บางครัวครัวมีแต่แรงกาย แรงใจ ไม่มีกำลังทุนทรัพย์เพียงพอที่จะส่งเสียให้ลูกหลานได้เล่าเรียน ดังนั้นจึงได้เป็นจุดเริ่มต้นของการจัดตั้งกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ กยศ. ตัวช่วยที่จะทำให้ทุก ๆ คนได้มีโอกาสทางด้านการศึกษาอย่างทั่วถึง ในบทความนี้เราจะพูดถึงเกี่ยวกับรายละเอียดต่าง ๆ ของกยศ 2565 ว่าสมัคร กยศ รายใหม่ 2565 วันไหน และเงิน กยศ เข้าวันไหน 2565 ส่วนจะเป็นอย่างไรบ้างนั้น ไปดูกันเลย

เริ่มต้นลงทะเบียนสมัคร กยศ รายใหม่ 2565 วันไหน

จะเปิดรับสมัคร กยศ รายใหม่ 2565 วันไหน? หลาย ๆ คนมีความประสงค์ที่จะลงทะเบียนกู้ กยศ. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียน และแบ่งภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครอง โดยกยศ 2565 นี้ได้มีการเปิดระบบการกู้ยืมรูปแบบใหม่ เป็นระบบ Digital Student Loan Fund System (DSL) ขึ้นมา เพื่อเพิ่มโอกาสให้กับนักเรียน และนักศึกษา สามารถกู้ยืมเงินเรียนได้มากยิ่งขึ้น

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ. มีวัตถุประสงค์เพื่อมอบเงินกู้ยืมให้กับนักเรียน และนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาเล่าเรียน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการศึกษา และค่าใช้จ่ายในการครองชีพ ให้ทุกคนได้มีโอกาสในการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับอาชีวะศึกษา และระดับอุดมศึกษาได้อย่างทั่วถึง ทั้งนี้ ทางกยศ. มีความคาดหวังว่าผู้กู้ยืมที่ได้ศึกษาเล่าเรียนจนจบสำเร็จตามหลักสูตรแล้ว จะมีความรับผิดชอบ และมีจิตสำนึกที่ดี ในการติดต่อ กยศ เพื่อชําระหนี้ เพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้คนที่ขาดแคลนต่อไปได้

โดยกยศ 2565 ได้เปิดให้สถานศึกษาที่เข้าร่วมทำการลงทะเบียนเข้าระบบใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ส่วนนักเรียน และนักศึกษาสามารถลงทะเบียนขอรหัสผ่านได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 และเริ่มลงทะเบียนขอกู้ยืมได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

กู้เงินกยศ. จะได้เงินทุน กยศ ได้เท่าไหร่

สิ่งหนึ่งที่ทุกคนอยากที่ทุกคนอยากทราบเกี่ยวกับการกู้ยืมกยศ. ก็คือ กยศ มัธยมปลายได้เท่าไหร่ และกยศ ป.ตรี ได้เท่าไหร่ 2565 ซึ่งรายละเอียดในส่วนของจำนวนเงินกู้ยืมที่จะได้รับ มีดังนี้

ระดับการศึกษา ค่าเล่าเรียน หรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่อง

(บาทต่อปี)

ค่าครองชีพ

(บาทต่อปี)

มัธยมศึกษาตอนปลาย 14,000 21,600
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 21,000 36,000
ปวท. หรือปวส. หรือเทียบเท่า 25,000 – 30,000 ขึ้นอยู่กับสาขาวิชา 36,000
อนุปริญญาตรี หรือปริญญาตรี 60,000 – 200,000 ขึ้นอยู่กับแต่ละคณะ 36,000

กยศ 2565 ได้กำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาของนักเรียน และนักศึกษา ไว้ 4 ลักษณะ ดังนี้

  • ลักษณะที่ 1 นักเรียน หรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทางทุนทรัพย์
  • ลักษณะที่ 2 นักเรียน หรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก ซึ่งมีความชัดเจนในการผลิตกำลังคน และเป็นสาขาวิชาที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ
  • ลักษณะที่ 3 นักเรียน หรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่ขาดแคลน หรือที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ
  • ลักษณะที่ 4 นักเรียน หรือนักศึกษาที่เรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศ โดยให้กู้ยืมเงินเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่อง ในการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณทิต และปริญญาโท เพื่อสร้างความเป็นเลิศทางด้านการวิจัย และสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย

เงิน กยศ เข้าวันไหน 2565

สำหรับใครที่อยากจะทราบว่าเงิน กยศ เข้าวันไหน 2565 ในส่วนนี้คงต้องขอบอกว่าเงินก้อนแรกที่จะเข้านั้น ค่อนข้างที่จะใช้เวลาในการดำเนินการนานเสียหน่อย เนื่องจากทางกองทุนจะทำการโอนเงินค่าครองชีพในเดือนแรกให้กับผู้กู้ยืมภายใน 30 วัน นับจากวันที่สถานศึกษาได้ทำการตรวจสอบ และยืนยันการลงทะเบียนกู้ยืมในระบบ e-Studentloan เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเอง

นอกจากนี้ ถ้าหากว่าใครต้องการที่จะตรวจสอบยอดเงินที่ได้รับ ว่าในแต่ละงวดได้รับเงินเท่าไหร่ เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าครองชีพ หรือค่าเทอม สามารถเช็คยอด กยศ ได้ที่  www.studentloan.or.th ซึ่งทางระบบจะทำการบันทึกค่าเล่าเรียน กยศ ในแต่ละภาคเรียน รวมถึงค่าครองชีพที่ได้ทำการโอนให้กับผู้กู้เอาไว้ตั้งแต่ภาคเรียนแรก จนถึงภาคเรียนปัจจุบันที่กู้อย่างครบถ้วน และสามารถติดต่อ กยศ. Call Center ได้ที่เบอร์ 0-2016-4888

ปัญหาทางการเงิน เป็นปัญหาสำคัญในการศึกษา แต่ว่าเรื่องนี้จะใช้ปัญหาอีกต่อไป สำหรับใครที่ขาดแคลนกำลังเงินทุนในการศึกษาเล่าเรียน สามารถทำเรื่องขอกู้กับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ. ได้ ซึ่งกองทุนนี้จะช่วยเหลือในส่วนของค่าเล่าเรียน และค่าครองชีพที่จำเป็น โดยการลงทะเบียนกู้กยศ 2565 นี้ จะเป็นในรูรูปแบบ DSL หรือ Digital Student Loan Fund System และสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

เงิน กยศ เข้าวันไหน 2565

เงิน กยศ จะทำการโอนเงินค่าครองชีพในเดือนแรกให้กับผู้กู้ยืมภายใน 30 วัน นับจากวันที่สถานศึกษาได้ทำการตรวจสอบ

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาของนักเรียนและนักศึกษา

ผู้สมัครกยศ 2565 จะต้องเป็นผู้ขาดแคลนทางทุนทรัพย์หรือที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ

กู้เงินกยศ. จะได้เงินทุน กยศ ได้เท่าไหร่

การกู้ยืมกยศระดับมัธยมปลายกับกยศ ป.ตรีในส่วนของจำนวนเงินกู้ยืมที่จะได้รับจะแตกต่างกัน

เกร็ดความรู้

สัญลักษณ์ของเงินตราแลกเปลี่ยอัตรา

1.00
THB 0.00%
31.18
USD 0.00%
38.14
EUR 0.00%

Currency exchange rates in THB on June 1, 2021

เรา Facebook หน้า

-->