ค้นหา

 
Found: 8
Where: tags — Vietnam [x]

เวียดนาม

ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจ : เวียดนาม

ไต้หวันจัดเวทีผู้นำเข้าส่งออกระหว่างประเทศ : IEAT 70th Global Trade Forum

... ซึ่งสามารถรวบรวมข้อมูลนำมาเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์และพัฒนาระบบเศรษฐกิจและธุรกิจ และจะทำให้เศรษฐกิจเจริญก้าวหน้าต่อไปได้"                  - นาย ... ... คอร์ปอเรชัน กล่าวว่า "ปัจจุบันกลุ่มประเทศ CLMVT (Cambodia, Laos, Myanmar, Vietnam, Thailand) นั้นเปิดโอกาสให้นักลงทุนชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนภายในประเทศมากขึ้น ...
Taiwan

ภาพรวมสถิติการค้าไทย-กว่างซี ปี 2557

... โดยไทยเป็นฝ่ายได้ดุลการค้ากว่างซี 1,668 ล้านหยวน ซึ่งเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศของไทยเป็นอย่างมาก ... ... ลดลงร้อยละ 32.7 ซึ่งต่างจากการค้ากับกลุ่ม CLMV (Cambodia-Laos-Myanmar-Vietnam) ทีมีแนวโน้มขยายตัวไปในทางที่ดี ซึ่งสะท้อนจากสัดส่วนการค้าที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น ...

ตลาดน้ำ Cai Rang เศรษฐกิจแห่งแม่น้ำโขง

... เพื่อศึกษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเวียดนามที่อาศัยอยู่บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง รวมถึงสภาพเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของนครในบริเวณดังกล่าว               ตลาดน้ำ Cai Rang เป็นตลาดน้ำตอนเช้าที่ขึ้นชื่อว่าเป็นตลาดที่นักท่องเที่ยวต้องไม่พลาดเมื่อมาเยือน ...
Vietnam

นายฝ่าม บิ่งห์ มิงห์ รองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศเวียดนามเยือนไทย

... เมื่อมกราคม 2562 เช่น การกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การขยายความร่วมมือด้านการเงิน ร่วมกันพัฒนาการทำประมงอย่างยั่งยืน ... ... bilateral meeting with H.E. Mr. Pham Binh Minh, Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of the Socialist Republic of Vietnam during the 52nd ASEAN Foreign Ministers' Meeting/Post Ministerial Conferences (AMM/PMC). Both sides aimed to advance the ...

การประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการไทย-เวียดนาม (Joint Cabinet Retreat - JCR) ครั้งที่ 3

... และความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับเวียดนามในการสัมมนาการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับเวียดนาม "Thailand – Vietnam Business Dialogue" ซึ่งจัดโดยสมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ...

การเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายเหวียน ซวน ฟุก นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 17 - 19 สิงหาคม 2560

... ซึ่งไทยยินดีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การแก้ไขปัญหาดังกล่าวกับฝ่ายเวียดนาม ในด้านเศรษฐกิจ สองฝ่ายเห็นพ้องที่จะดำเนินมาตรการเพื่อผลักดันมูลค่าการค้าทวิภาคีให้บรรลุเป้าหมาย ... ... พบหารือกับบุคคลสำคัญและผู้บริหารระดับสูงจากภาคธุรกิจไทย และร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนา “Vietnam – Thailand Economic Cooperation Forum” และงานแสดงสินค้าเวียดนาม ...
Vietnam

เวียดนาม : ศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

... เวียดนามได้เริ่มพัฒนาแอปพลิเคชันของตนเอง เพื่อช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจเวียดนาม และการพัฒนา ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เข้มแข็งขึ้น ... ... เมษายน 2563 ที่มา :    (1) ข้อมูลจากงานสัมมนาหัวข้อ “Vietnam – The Emerged Destination for Innovation เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าและการลงทุนของนครโฮจิมินห์ ...
  relevance date