ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — Timor-Leste [x]

การทูตเพื่อการพัฒนา : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนติมอร์-เลสเตอย่างเป็นทางการ

... รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือติมอร์-เลสเต            การเยือนติมอร์-เลสเตของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในครั้งนี้นับเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ ... ... ได้แก่ (1) การพัฒนาเศรษฐกิจใน 4 สาขาหลัก คือการเกษตร การป่าไม้และการประมง การแสวงหาแหล่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในทะเลติมอร์ ...
Timor-Leste
  relevance date