ค้นหา

 
Found: 2
Where: tags — Thai Hearts for Myanmar [x] อุทกภัย [x] ผู้ประสบอุทกภัย [x]

โครงการ "น้ำใจไทยสู่เมียนมา" (Thai Hearts for Myanmar) (รอบที่ 2)

โครงการ "น้ำใจไทยสู่เมียนมา" (Thai Hearts for Myanmar) (รอบที่ 2) การบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเมียนมา ภายใต้โครงการ "น้ำใจไทยสู่เมียนมา" ... ... และเครื่องกรองน้ำแบบไม่ใช้ไฟฟ้า เพื่อมอบแก่ทางการเมียนมาร์กรณีสถานการณ์อุทกภัย โดย นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ...

โครงการ "น้ำใจไทยสู่เมียนมา" (Thai Hearts for Myanmar)

... รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในการบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเมียนมา ภายใต้โครงการ "น้ำใจไทยสู่เมียนมา" (Thai Hearts for Myanmar) ณ วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ... ... เอกอัครราชทูตเมียนมาประจำประเทศไทย เป็นผู้รับมอบ เหตุอุทกภัยน้ำท่วมดังกล่าว เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกรกฎาคม ...
  relevance date