ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — Taiwan [x] ดูไบ [x] MoU [x]

ต้องจับตา! ไต้หวันบุกตะวันออกกลาง เปิดแนวรุก Medical Tourism

... การดำเนินการของภาครัฐไต้หวัน (Taiwan External Trade Development Council ) ในครั้งนี้ เป็นไปตามแผน... ... ของไต้หวัน  โรงพยาบาล 5 แห่งที่ระบุไว้ใน MOU คือ โรงพยาบาล Taichung Veterans General (เมืองไถจง)... ... General (เถาหยวน) ร่วมกับบริษัท Zabeel Group (ดูไบ) อ้างอิงข้อมูลและรูปภาพจาก...
  relevance date