ค้นหา

 
Found: 2
Where: tags — R3A [x]

ภาพรวมสถิติการค้าไทย-กว่างซี ปี 2557

... ลดลงร้อยละ 32.7 ซึ่งต่างจากการค้ากับกลุ่ม CLMV (Cambodia-Laos-Myanmar-Vietnam) ทีมีแนวโน้มขยายตัวไปในทางที่ดี ซึ่งสะท้อนจากสัดส่วนการค้าที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น ... ... โดยการขนส่งผ่านเส้นทาง R9 และ R12 มีค่าใช้จ่ายตู้ละ 16,000 หยวน ขณะที่ R3A มีค่าใช้จ่ายตู้ละ 28,000 หยวน นอกจากนี้ ผู้ประกอบการผลไม้กว่างซีบางส่วนยังใช้วิธีรับผลไม้ในราคาส่งจากตลาดเจียงหนานของนครกว่างโจว ...

เส้นทางเศรษฐกิจ “R3A+” : จากเฉิงตูถึงบ่อหาน (ตอนที่ 1)

... พ่อค้าผลไม้ไทยที่ใหญ่ที่สุดในนครคุณหมิง เส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงไทยกับจีนตอนใต้ที่เรารู้จักและคุ้นหูกันดี คือ "R3A" หรือ "คุนมั่น กงลู่ –昆曼公路" (เส้นทางบกคุนหมิง-กรุงเทพฯ) เส้นทางการคมนาคมขนส่งโลจิสติกส์ที่เชื่อมระหว่างประเทศ ...
China Laos R3A R3A+
  relevance date