ค้นหา

 
Found: 2
Where: tags — Negative List [x] เซี่ยงไฮ้ [x]

่างชาติดีใจ!! Negative List เขตการค้าเสรีเซี่ยงไฮ้ฉบับใหม่ให้สัญญาณ "เสรี" กว่าเดิม

... ไ้หวัน สิงคโปร์ ญี่ปุ่น แคนาดา เกาหลี้ ออสเตรเลีย หมู่เกาะ British Virgin และเยอรมัน... ... ของธุรกิจต่างชาติที่เข้าลงทุนใหม่เป็นสาขาธุรกิจที่นอกเหนือจาก Negative List ฉบับเดิม (ข้อจำกัด/ข้อห้ามลงทุน... ... ของธุรกิจต่างชาติทั้งหมดตามลำดับ ทั้งนี้ การที่รัฐบาลนครเซี่ยงไฮ้พยายามดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติในเขตการค้าเสรี...

งานเสวนาร่วมกระทรวงการต่างประเทศและธนาคารกสิกรไทย "ประสบการณ์การปฏิรูปเศรษฐกิจจีนและโอกาสที่ธุรกิจไทยไม่ควรพลาด" วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรม Landmark (ตอนจบ)

... “โอกาสและความท้าทายในการทำธุรกิจกับจีน ภายใ้บริบทของนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจของรัฐบาลใหม่” ... ... การจัดตั้งเขตทดลองการค้าเสรีนครเซี่ยงไฮ้ ซึ่งหากประสบความสำเร็จรัฐบาลจะเป็นต้นแบบในพื้นที่อื่น ... ... สหรัฐอเมริกา เยอรมนี และเกาหลี้ โดยลงทุนในอุตสาหกรรมเบา ... ... ซึ่งเป็นบัญชีต้องห้ามครอบคลุม 16 หมวดธุรกิจ (Negative List) แ่หากจะดำเนินกิจการที่อยู่ใน ...
  relevance date