ค้นหา

 
Found: 26
Where: tags — Myanmar [x]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ได้นำคณะผู้บริหารบริษัท B. Grimm Power Limited เข้าเยี่ยมคารวะมุขมนตรีภาคย่างกุ้ง

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 นายพิษณุ สุวรรณะชฎ เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ได้นำคณะผู้บริหารบริษัท B. Grimm Power Limited เข้าพบหารือกับนาย Phyo Min Thein มุขมนตรีภาคย่างกุ้ง เพื่อแนะนำบริษัท B Grimm และหารือเรื่องโอกาสความร่วมมือระหว่างบริษัท B. Grimm กับรัฐบาลภาคย่างกุ้งในการพัฒนาระบบไฟฟ้า เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 นายพิษณุ สุวรรณะชฎ เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ได้นำคณะผู้บริหารบริษัท B. Grimm Power Limited เข้าพบหารือกับนาย Phyo Min Thein มุขมนตรีภาคย่างกุ้ง เพื่อแนะนำบริษัท B Grimm และหารือเรื่องโอกาสความร่วมมือระหว่างบริษัท...
Myanmar

เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง สำรวจพื้นที่ชายแดนไทย – เมียนมา ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก

          ระหว่างวันที่ 11 – 15 มิถุนายน 2560 นายจักร บุญ-หลง เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ได้นำคณะผู้แทนฝ่ายไทย ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ทีมประเทศไทย และกระทรวงการต่างประเทศ เดินทางสำรวจพื้นที่ชายแดนไทย – เมียนมา ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก (East West Economic Corridor – EWEC) หรือทางหลวงสายเอเชีย ผ่าน อ.แม่สอด จ.ตากในฝั่งไทย และเมืองเมียวดี เมืองพะอัน และเมืองเมาะลำไยในฝั่งเมียนมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรเก็บข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสและความท้าทายในพื้นที่สำหรับนำไปวางแผนการพัฒนาพื้นที่ชายแดนระหว่างไทยกับเมียนมาร่วมกันต่อไป...
Myanmar

เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ส่งเสริมการแบ่งปันองค์ความรู้ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม

             เมื่อวันที่ 18 – 23 สิงหาคม 2560 นายขิ่น หม่อง โช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมของเมียนมาได้เยือนไทยโดยเป็นแขกรับเชิญของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง เพื่อศึกษาดูงานด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมโดยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสังคม ซึ่งเป็นประเด็นที่ประชาชนเมียนมา และรัฐบาลเมียนมาให้ความสำคัญอย่างมาก และสถานเอกอัครราชทูตฯ เห็นว่าการพัฒนาอุตสาหกรรมของไทยสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีได้ จึงได้ประสานงานกับหน่วยงานไทยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมกำหนดการทัศนศึกษาให้แก่คณะของรัฐมนตรีฯ รวมทั้งเปิดโอกาสให้รัฐมนตรีฯ...
Myanmar

ไต้หวันจัดเวทีผู้นำเข้าส่งออกระหว่างประเทศ : IEAT 70th Global Trade Forum

... กรมดิษฐ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน กล่าวว่า "ปัจจุบันกลุ่มประเทศ CLMVT (Cambodia, Laos, Myanmar, Vietnam, Thailand) นั้นเปิดโอกาสให้นักลงทุนชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนภายในประเทศมากขึ้น สำหรับประเทศไทยวางแผนสร้างรางรถไฟ ...
Taiwan

ภาพรวมสถิติการค้าไทย-กว่างซี ปี 2557

... ส่วนมาเลเซียเป็นประเทศที่สูญเสียส่วนแบ่งทางการตลาดมากที่สุด โดยในปี 2557 โดยมูลค่าการค้ารวม ลดลงร้อยละ 32.7 ซึ่งต่างจากการค้ากับกลุ่ม CLMV (Cambodia-Laos-Myanmar-Vietnam) ทีมีแนวโน้มขยายตัวไปในทางที่ดี ซึ่งสะท้อนจากสัดส่วนการค้าที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น ...

เมียนมา : หุ้นส่วนยุทธศาสตร์โดยธรรมชาติของไทย

ประธานาธิบดีอูวินมยินแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ได้เดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 14 - 16 มิถุนายน 2561 และเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำ ACMECS (Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong Economic Cooperation Strategy) หรือยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี - เจ้าพระยา - แม่โขง ครั้งที่ 8 ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 15 - 16  มิถุนายน  2561  การเย้าเยือนระหว่างเพื่อนบ้านแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างกันที่ใกล้ชิดและความสำคัญที่ให้แก่กันและกัน แต่การเยือนไทยของประธานาธิบดีเมียนมาครั้งนี้มีความพิเศษ...
Myanmar
Pages: Prev. 1 2 3
  relevance date