ค้นหา

 
Found: 2
Where: tags — Malaysia [x]

มาเลเซีย

ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจ : มาเลเซีย

ไทย - มาเลเซีย : หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่เข้มข้น

...    ภาพที่ 1: ดร. มหาธีร์ฯ บรรยายพิเศษในหัวข้อ "Malaysia - Thailand Bilateral Relations in the context of ASEAN" ที่มา: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ... ... และการแก้ไขปัญหาบุคคลสองสัญชาติ       (2) การพัฒนาเศรษฐกิจและความเชื่อมโยงตามแนวชายแดน ที่ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันให้ยกระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือขึ้นเป็น ...
  relevance date