ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — MITI [x]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ำคณะนักธุรกิจไทยร่วมหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมระหว่างประเทศมาเลเซีย

... ซึ่งได้รับเชิญจากฝ่ายเลขานุการสภาธุรกิจไทยมาเลเซีย และการพบหารือกับนายดาโต๊ะซรี มุสตาปา โมฮาเม็ด รัฐมนตรีว่าการ MITIโอกาสนี้ ดาโต๊ะซรี มุสตาปา ได้แสดงความยินดีที่ได้พบปะคณะนักธุรกิจไทยในครั้งนี้และหวังจะมีคณะนักธุรกิจไทยเดินทางเยือนมาเลเซียเพื่อแสวงหา ความร่วมมือธุรกิจมากขึ้ ...
  relevance date