ค้นหา

 
Found: 2
Where: tags — Japan [x]

กงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา เดินทางเยือนจังหวัดมิเอะเพื่อมุ่งส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่น ในระดับท้องถิ่น

... ในสาขาที่ทั้งสองฝ่ายมีศักยภาพและสนใจร่วมกัน อาทิ การแลกเปลี่ยนเยาวชน ความร่วมมือด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  ... ... ซึ่งมีกิจการเพาะพันธุ์ไม้ประดับในจังหวัดขอนแก่น และจัดฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีการเกษตรและการบริหารจัดการฟาร์มไม้ประดับ ให้กับนักศึกษาและคนไทยเป็นประจำทุกปี ...
Japan

การประชุมหุ้นส่วนการเมืองไทย - ญี่ปุ่น (Japan - Thailand Political Partnership Consultations - JTPPC) ครั้งที่ ๖

... เพื่อเข้าร่วมการประชุมหุ้นส่วนการเมืองไทย - ญี่ปุ่น (Japan - Thailand Political Partnership Consultations - JTPPC) ครั้งที่ ๖ กับนายชินซุเคะ ... ... ทั้งการแลกเปลี่ยนการเยือนในทุกระดับ รวมถึงด้านเศรษฐกิจที่สำคัญ อาทิ การกษตร การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงการทหารและความมั่นคง ...
  relevance date