ค้นหา

 
Found: 3
Where: tags — JCR [x]

การประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการไทย-เวียดนาม (Joint Cabinet Retreat - JCR) ครั้งที่ 3

การประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการไทย-เวียดนาม (Joint Cabinet Retreat - JCR) ครั้งที่ 3 นายเหวียน เติ๊น สุง นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และภริยาได้เยือนไทยอย่างเป็นทางการ ...

... ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสครบรอบ ๔๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - เวียดนาม

... ทั้งสองฝ่ายยังได้จัดการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการ (Joint Cabinet Retreat – JCR) มาแล้วถึง ๓ ครั้ง ครั้งล่าสุดเมื่อ ... ... จึงสามารถกล่าวได้ว่า ๔๐ ปีของความสัมพันธ์ไทย – เวียดนามนั้น มิได้เป็นเพียงความสำเร็จทั่วไป ... ... แต่เป็นความสำเร็จที่มีคุณค่าและน่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง ความใกล้ชิดระหว่างไทยกับเวียดนามได้สะท้อนในทุกมิติของความสัมพันธ์...

การเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายเหวียน ซวน ฟุก นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 17 - 19 สิงหาคม 2560

... นายกรัฐมนตรีเวียดนามได้กล่าวเชิญนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีไทยเข้าร่วมการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการ (Joint Cabinet Retreat –  JCR) ไทย – เวียดนาม ครั้งที่ 4 ที่ประเทศเวียดนาม ในปี 2561 และได้มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศของสองฝ่ายประสานงานในรายละเอียดต่อไป
Vietnam
  relevance date