ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — G77 [x]

การประชุม Policy Consultations (PC) ครั้งที่ ๒ ระหว่างไทย - สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ณ โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่

... ฝ่ายเกาหลียังแสดงความยินดีกับการเป็นเจ้าภาพการประชุม ACD และประธานกลุ่ม G77 ของไทยในปี ๒๕๕๙ ซึ่งไทยได้เสนอหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นตัวอย่างในการบรรลุวาระเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในโอกาสนี้ ... ... Chinwanno, Permanent Secretary of the Ministry of Foreign Affairs of Thailand, hosted the Second Thailand – Republic of Korea Policy Consultations at the Shangri-La Hotel in Chiangmai, with H.E. Mr. Lim Sungnam, First Vice Minister of Foreign Affairs ...
  relevance date