ค้นหา

 
Found: 3
Where: tags — FTA [x]

สรุปการสัมมนาเรื่อง "การศึกษาความเป็นไปได้การจัดทำความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ครอบคลุมระหว่างไทย - เกาหลีใต้"

... เกาหลีใต้" เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ กระทรวงการตางประเทศร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย... ... และสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) จัดการสัมมนาเรื่อง "การศึกษาความเป็นไปได้การจัดทำความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ครอบคลุมระหว่างไทย... ... อินโดนีเซีย และมาเลเซียต่างมีการเจรจาทำ FTA กับเกาหลีใต้นอกเหนือจากความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี...

นโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจและการเปิดประเทศของจีน ตอนที่ 1 พัฒนาการเศรษฐกิจจีนในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา

... และเมื่อคำนวณผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) โดยคำนึงถึงกำลังซื้อ ... ... และมีเงินทุนสำรองระหว่างประเทศสูงที่สุดในโลก ... ... การผลักดันกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาค เช่น RCEP และ ASEAN-China FTA ใน กรอบอาเซียน และ Asia Pacific ... ... กรมเอเชียตะวันออก 3 กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการตางประทศ ขอบคุณรูปภาพจาก ...

ผู้บริหารสูงสุดเขตบริหารพิเศษฮ่องกงเยือนไทยอย่างเป็นทางการ

... Kong Economic and Trade Office: HKETO) ประจำประเทศไทย ซึ่งในช่วงการเยือนไทยครั้งนี้ ... ... รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประทศ รวมทั้งได้ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกความเข้าใจด้านเศรษฐกิจ ... ... ผู้บริหารสูงสุดเขตบริหารพิเศษฮ่องกงได้ขอบคุณรัฐบาลไทยที่ช่วยผลักดันความตกลงการค้าเสรีอาเซียน - ฮ่องกง (AHKFTA) และความตกลงด้านการลงทุนระหว่างอาเซียน ... ... โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่มา: www.mfa.go.th กระทรวงการตางประทศ ข้อมูลเพิ่มเติม: ...
  relevance date