ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — China [x] R3A+ [x]

เส้นทางเศรษฐกิจ “R3A+” : จากเฉิงตูถึงบ่อหาน (ตอนที่ 1)

... หนึ่งเส้นทาง” (One Belt-One Road) ซึ่งหวังใช้เส้นทางเศรษฐกิจสายนี้เป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างจีนกับไทยและอาเซียน ทำให้ "R3A" กำลังจะเป็นกุญแจดอกสำคัญของจีนในการเปิดประตูมุ่งสู่เป้าหมายใหญ่อย่าง “อาซียน”  ขณะเดียวกัน ไทยในฐานะประตูของจีนตะวันตกสู่อาเซียนจะสามารถใช้ประโยชน์จากเส้นทางนี้ได้ในการกระจายสินค้าไทยเข้าสู่จีนจีนตะวันตก ตามเส้นทาง “R3A+” ( R3A ‘plus’ ) กรุงเทพฯ-คุนหมิง-เฉิงตู   “R3A+” เป็นเส้นทางคมนาคมทางบกที่เชื่อมโยงกรุงเทพฯ-คุนหมิง-เฉิงตู ...
China Laos R3A R3A+
  relevance date