ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — China [x] เศรษฐกิจ [x] ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในจีน ณ นครเซี่ยงไฮ้ [x] ธุรกิจต่างชาติ [x]

ต่างชาติดีใจ!! Negative List เขตการค้าเสรีเซี่ยงไฮ้ฉบับใหม่ให้สัญญาณ "เสรี" กว่าเดิม

... ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการเปิดโอกาสให้มีการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศได้ ... ... ประสงค์สอดคล้องกับตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 5 ปี ฉบับที่ ... ... สหรัฐอเมริกาและจีน (US-China bilateral investment treaty) ซึ่งสอดคล้องกับข้อสังเกตของนักวิเคราะห์จาก ... ... จากเดือนตุลาคม 2556 ที่มีจำนวนธุรกิจต่างชาติเข้าจดทะเบียนเพียง ... ... อ้างอิงข้อมูลจาก : ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในจีน ...
  relevance date