ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — China [x] ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในจีน ณ นครเซี่ยงไฮ้ [x]

ต่างชาติดีใจ!! Negative List เขตการค้าเสรีเซี่ยงไฮ้ฉบับใหม่ให้สัญญาณ "เสรี" กว่าเดิม

... ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการเปิดโอกาสให้มีการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศได้... ... รวมถึงเป็นนิมิตหมายอันดีในการเจรจาสนธิสัญญาว่าด้วยการลงทุนทวิภาคีระหว่าง สหรัฐอเมริกาและจีน (US-China bilateral investment treaty) ซึ่งสอดคล้องกับข้อสังเกตของนักวิเคราะห์จาก... ... ที่มาภาพ : http://paper.people.com.cn อ้างอิงข้อมูลจาก : ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในจีน ณ นครเซี่ยงไฮ้
  relevance date