ค้นหา

 
Found: 5
Where: tags — ไทย-เวียดนาม [x]

การประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการไทย-เวียดนาม (Joint Cabinet Retreat - JCR) ครั้งที่ 3

... และความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับเวียดนามในการสัมมนาการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับเวียดนาม "Thailand – Vietnam Business Dialogue" ซึ่งจัดโดยสมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยมีคณะผู้แทนภาคเอกชนไทยและเวียดนามเข้าร่วมกว่า 70 บริษัท พร้อมทั้งมีการจัดกิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจด้วย นายประจวบ ไชยสาส์น ...

การมอบทุนสนับสนุนสำหรับนักกีฬาพิการทางสายตาของเวียดนาม

... ในพิธีมอบเงินสนับสนุนในครั้งนี้  HUFO และสมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม ได้คัดเลือกนักกีฬาพิการทางสายตามารับทุนสนับสนุนทุนละ ... ... และได้เชิญผู้แทนสถานกงสุลใหญ่ และสมาคมนักธุรกิจไทยในเวียดนาม เป็นตัวแทนฝ่ายไทยมอบเงินสนับสนุน  โดยผู้เข้าร่วมในพิธี  ...

... เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอยเข้าเยี่ยมคารวะนายเหวียน เทียน เญิน (Nguyen Thien Nhan) ประธานแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนาม

... ได้แสดงความยินดีต่อการยกระดับความสัมพันธ์ขึ้นสู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ ขอบคุณต่อความห่วงใยต่อสถานการณ์ทางการเมืองของไทย หากประเทศไทยมีรัฐบาลใหม่แล้วก็จะผลักดันการจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมไทย-เวียดนาม จัดการเยือนไทยของนายกรัฐมนตรีเวียดนาม และลงนามในแผนปฏิบัติการเพื่อความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์โดยเร็ว ยืนยันถึงนโยบายในการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ว่าเป็นนโยบายแห่งชาติของประเทศไทยซึ่งรัฐบาลไทยทุกรัฐบาลจะยึดถือดำเนินการ ...

รัฐบาลเวียดนามทำพิธีมอบเหรียญมิตรภาพ (Friendship Order) ให้แก่เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย

... (Pham Binh Minh) รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศเวียดนามได้เป็นประธานในพิธีมอบเหรียญมิตรภาพของรัฐบาลเวียดนามพร้อมใบประกาศเกียรติคุณซึ่งประธานาธิบดีเวียดนามเป็นผู้ลงนาม ... ... โดยในพิธีดังกล่าวมีการกล่าวคำสดุดีเอกอัครราชทูตฯ ที่มีส่วนสำคัญในการผลักดันความสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม ขึ้นสู่ระดับหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ ...

ภาพรวมสถิติการค้าไทย-กว่างซี ปี 2557

... ได้เปิดให้บริการเส้นทางเดินเรือระบบตู้สินค้า “เมืองชินโจว (กว่างซี)-ไฮฟอง (เวียดนาม)-เกาหลีใต้-อินโดนีเซีย-ไทย-เวียดนาม” อย่างเป็นทางการแล้ว อาทิ การค้ากับประเทศไทยผ่านด่านฝางเฉิงก่าง ... ... ล้านหยวน ซึ่งส่วนใหญ่ถูกใช้เพื่อการส่งออกไปไทย การค้าผ่านด่านชินโจว มีมูลค่า 871 ล้านหยวน ส่วนใหญ่ถูกใช้เพื่อการนำเข้าจากไทย ...
  relevance date