ค้นหา

 
Found: 50
Where: tags — ไทย [x]

กระทรวงการต่างประเทศสนับสนุน โครงการ "ภาคภูมิแผ่นดินไทย"

... สถานที่หรือแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ประเพณี วิถีชีวิต ศิลปะและงานฝีมือพื้นบ้าน ความคิด สิ่งประดิษฐ์ และภูมิปัญญาไทย ก็สามารถส่งมาให้โครงการ “ภาคภูมิแผ่นดินไทย” เก็บรวบรวมไว้บนเว็บไซต์เพื่อการเผยแพร่ต่อไป สำหรับผู้สนใจสามารถร่วมส่งเรื่องราวของท่านได้หลายช่องทาง ...

ครงการเยาวชนเพื่อนมิตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558

... เจริญสุวรรณ อธิบดีกรมเอเชียตะวันออกเป็นประธาน และผู้เข้าร่วมประกอบด้วยเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยของประเทศที่เข้าร่วมโครงการ ผู้แทนสมาคมมิตรภาพไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ตลอดจนภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ โครงการฯ ...

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ "โครงการเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับเวียดนาม"

... ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ "โครงการเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับเวียดนาม" และได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลในตำแหน่งดังกล่าว เมื่อวันที่ ...

ครงการ "น้ำใจไทยสู่เมียนมา" (Thai Hearts for Myanmar) (รอบที่ 2)

ครงการ "น้ำใจไทยสู่เมียนมา" (Thai Hearts for Myanmar) (รอบที่ 2) การบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเมียนมา ภายใต้โครงการ ...

คณะเยาวชนมาเลเซีย เชื้อสายไทย เดินทางมาร่วมกิจกรรมในไทยภายใต้โครงการเยาวชนสยามเยือนถิ่นมาตุภูมิ

... อธิบดีกรมเอเชียตะวันออกได้มีโอกาสต้อนรับคณะเยาวชนมาเลเซีย เชื้อสายไทย จำนวนกว่า 70 คน ซึ่งได้เดินทางมาร่วมกิจกรรมในไทยภายใต้โครงการเยาวชนสยามเยือนถิ่นมาตุภูมิ โครงการเยาวชนสยามเยือนถิ่นมาตุภูมิเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้เยาวชนมาเลเซียเชื้อสายไทยได้ศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศไทยและความเป็นไทย ...

ญี่ปุ่นหนุนลงทุนอินโดนีเซีย

... พยายามที่จะกระจายการผลิตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ปัจจุบันกระจุกตัวอยู่เฉพาะที่ไทยเท่านั้น และต้องดิ้นรนเพื่อรับมือกับผลกระทบที่เกิดจากเหตุน้ำท่วมใหญ่เมื่อปี ... ... รัฐบาลญี่ปุ่น ยังวางแผนว่า หากประสบความสำเร็จในโครงการใหม่นี้ จะดำเนินการแบบเดียวกันนี้ กับฟิลิปปินส์ด้วย ...

From Farm to Table เกษตกรไทยจะเรียนรู้อะไรจากญี่ปุ่น

... โดยเน้นการขายตรงผ่านระบบอินเตอร์เน็ตและการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าในกลุ่มอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้เกษตรกรไทยที่ร่วมโครงการฯ เห็นถึงความแตกต่างระหว่างเกษตรกรไทยและญี่ปุ่นในด้านต่างๆ เช่น โอกาสการเข้าถึงเทคโนโลยีและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาการผลิตและสร้างผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของเกษตรกรไทย ...

... 8/2558 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการโครงการ

... มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ "โครงการเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับเวียดนาม" ซึ่งเป็นโครงการตามแผนงานส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติ ...

ครงการ EAU สัญจรสู่ท้องถิ่น ครั้งที่ 7 ที่โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จังหวัดศรีสะเกษ และโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ...

... การส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างหน่วยงานไทยกับหน่วยงานประเทศเพื่อนบ้านตามแนวชายแดน ... ... ก่อนหน้านี้เมื่อปี 2558 กรมเอเชียตะวันออกได้ดำเนินโครงการในลักษณะเดียวกันที่ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ...
Pages: 1 2 3 4 5 Next
  relevance date