ค้นหา

 
Found: 37
Where: tags — ไทย [x]

การประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการไทย-เวียดนาม (Joint Cabinet Retreat - JCR) ครั้งที่ 3

... ผลักดันการเปิดบริการรถโดยสารประจำทางและการเดินเรือตามแนวชายฝั่งทะเลเพื่อส่งเสริมการค้าการขนส่งสินค้าและการท่องเที่ยว เตรียมการเพื่อนำเข้าแรงงานเวียดนามภายใต้บันทึกข้อตกลงการจ้างแรงงานไทย-เวียดนาม ส่งเสริมการนำเข้าและส่งออกผลไม้ระหว่างกัน สนับสนุนการลงทุนของภาคเอกชนไทยโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกในกฎระเบียบต่าง ...

เมียนมา : หุ้นส่วนยุทธศาสตร์โดยธรรมชาติของไทย

... ซึ่งนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีเมียนมาเห็นพ้องให้หน่วยงานของทั้งสองฝ่ายหารือและขับเคลื่อนโครงการฯ อย่างไกล้ชิด เพื่อผลประโยชน์ของเมียนมา ไทย และภูมิภาคเอเชียโดยรวม  4. การคุ้มครองแรงงานเมียนมาในประเทศไทย นายกรัฐมนตรีได้ย้ำว่า แรงงานเมียนมาเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจไทย โดยไทยจะให้การคุ้มครองดูแลแรงงานเมียนมาตามกฎหมายไทย ...
Myanmar

มหานครฉงชิ่ง ฐานผลิตคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู   มหานครฉงชิ่ง นอกจากจะเป็นฐานอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในจีนแล้ว ... ... เพื่อค้นหาฐานการผลิตที่เหมาะสมและมีความเพียบพร้อมทางด้านแรงงาน เทคโนโลยีและสาธารณูปโภค ต่อมาในปี พ.ศ.2543 ...

โอกาสของแรงงานไทย เมื่อฮ่องกงกำลังจะเริ่มประสบกับปัญหาขาดแคลนประชากรวัยทำงานในอีก 5 ปีข้างหน้า

... รัฐบาลยังไม่มีข้อมูลเพียงพอเกี่ยวกับสถานะทางเศรษฐกิจของผู้ที่จะมีอายุย่างเข้า 60 หรือ 65 ปี ภายในปี 2562 โดยหนังสือพิมพ์South China Morning Post พยายามสอบถามข้อมูลจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนา กระทรวงศึกษาธิการ และกรมสำรวจสำมะโนประชากรและสถิติของฮ่องกง ...

สรุปการสัมมนาเรื่อง "การศึกษาความเป็นไปได้การจัดทำความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ครอบคลุมระหว่างไทย - เกาหลีใต้"

... โดยเป็นการต่อยอดและลดทอนอุปสรรคจาก AKFTA ทั้งในด้านการค้า การลงทุน บริการทรัพย์สินทางปัญญา และแรงงาน อย่างไรก็ตาม ทั้งสองฝ่ายยังคงต้องเผชิญกับอุปสรรคทางภาษี กล่าวคือ อุปสรรคทางภาษีของเกาหลีใต้ต่อไทยจะกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มสินค้าเกษตร ในขณะที่อุปสรรคทางภาษีของไทยต่อเกาหลีใต้มักจะกระจุกตัวอยู่ในภาคอุตสาหกรรม ...

บริษัทอาหารฟิลิปปินส์ทุ่มลงทุนพม่า

... สำหรับวางจำหน่ายในตลาดท้องถิ่น ยูอาร์ซีจะถือหุ้นในโรงงานแห่งใหม่ที่พม่า 95% ส่วนอีก 5% จะเป็นของหุ้นส่วนท้องถิ่น ... ... นอกจากในบ้านเกิดแล้ว ยูอาร์ซียังเข้าไปลงทุนในเวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ ส่วนนอกกลุ่มอาเซียนนั้น ...

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เดินทางเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาอย่างเป็นทางการในฐานะผู้แทนพิเศษของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

... และเกิดประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนของคนในพื้นที่อย่างแท้จริง และแจ้งว่าแรงงานเมียนมาในไทยได้รับการเอาใจใส่ดูแลจากฝ่ายไทยเท่าเทียมกับแรงงานไทย ซึ่งนางออง ซาน ซู จี แสดงความขอบคุณไทยที่ไทยดูแลแรงงานเมียนมา รวมถึงการดูแลให้การศึกษาแก่ลูกหลานของผู้หนีภัยการสู้รบ ...

ผู้แทนกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศเยี่ยมเยียนชุมชนไทยในเกาหลีใต้

... เพื่อรับทราบถึงสถานการณ์ของตลาดแรงงานที่เดินทางไปทำงานอย่างถูกกฎหมาย และแนวทาง การช่วยเหลือแรงงานไทยเมื่อตกทุกข์ได้ยาก โดยคณะผู้แทนฯ ได้พบปะพูดคุยกับผู้ประกอบการชาวไทย ซึ่งดำเนินกิจการร้านอาหารไทย ...

นายมุน แช-อิน ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี เยือนไทยอย่างเป็นทางการ

... ซึ่งจะช่วยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของไทยและเตรียมความพร้อมสาหรับการรองรับธุรกิจการค้าการลงทุนจากเกาหลีใต้ในอนาคต            สำหรับแรงงานไทยที่เดินทางไปทางานในเกาหลีใต้นั้น ผมย้ำกับท่านประธานาธิบดีมุนฯ ว่า รัฐบาลไทยสนับสนุนให้แรงงานไทยเดินทางไปทางานในเกาหลีใต้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ...

... ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสครบรอบ ๔๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - เวียดนาม

... และไทยกำลังจะดำเนินโครงการติดตั้งปะการังเทียมให้จังหวัดก่าเมาและจังหวัดเกียนยางของเวียดนามเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรประมงให้มีเพียงพอเพื่อเป็นแหล่งสร้างเสริมอาชีพและรายได้แก่ชาวประมงในท้องถิ่น  ส่วนแรงงาน คาดว่าจะเริ่มนำเข้าแรงงานเวียดนามมายังไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายภายใต้ความตกลงการจ้างงานที่ได้ลงนามกันเมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ ...
Pages: 1 2 3 4 Next
  relevance date