ค้นหา

 
Found: 31
Where: tags — ไทย [x]

ภาพยนตร์สารคดีสะท้อนชีวิตอาเซียน

... เมื่อปี 2555 มาก ผู้ชนะได้รับรางวัลรวม 13,793 ดอลลาร์ หรือราว 413,000 บาท และมีโอกาสนำภาพยนตร์ฉายในประเทศเชียตะวนออกฉียง้อื่น ๆ อีก 7 ประเทศ รวมทั้งไทย ฟิลิปปินส์ และมาเลเซีย นางสาวฮัพซารี กล่าวว่า อินโดนีเซีย ซึ่งส่งภาพยนตร์เข้าประกวดหากเรื่อง ...

ทัศนะจากการสัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้ “Regional Outlook Forum 2018: Trends, Uncertainties, Opportunities” จัดโดยสถาบัน ISEAS Yusof Ishak สิงคโปร์

... รวมทั้งเกร็ดความรู้เกี่ยวกับการเมืองภายในของแ่ละประเทศในภูมิภาค อาทิ อินโดนิเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย เมียนมา และมาเลเซีย ในประเด็นที่น่าจับตามอง  ... ... ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมหาอำนาจ (สหรัฐฯ - จีน) และผลกระทบต่อภูมิภาคเชียตะวนออกฉียง้                  การเสวนาฯ ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ ...

ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจในภูมิภาคเชียตะวนออก

... ประกอบด้วยประเทศเกาหลีใ้ เกาหลีเหนือ จีน ญี่ปุ่น มองโกเลีย และเขตเศรษฐกิจ เช่น ไ้หวัน 2. เชียตะวนออกฉียง้ ได้แก่ กัมพูชา ไทย บรูไน พม่า ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ลาว เวียดนาม สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ซึ่งเป็นสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเชียตะวนออกฉียง้หรืออาเซียน ...

ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจในภูมิภาคเชียตะวนออก

... ประกอบด้วยประเทศเกาหลีใ้ เกาหลีเหนือ จีน ญี่ปุ่น มองโกเลีย และเขตเศรษฐกิจ เช่น ไ้หวัน เชียตะวนออกฉียง้ ได้แก่ กัมพูชา ไทย บรูไน พม่า ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ลาว เวียดนาม สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ซึ่งเป็นสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเชียตะวนออกฉียง้ ...

ไทยติด 1 ใน 10 ประเทศเเชียที่มีอำนาจทางเศรษฐกิจที่กำลังเติบโ

... คือหนึ่งในภูมิภาคอันดับต้นๆ ที่คาดการณ์ว่ามีการเติบโตทางเศรษฐกิจ ภูมิภาคเเชีย โดยเฉพาะเชียตะวนออกฉียง้ คือหนึ่งในภูมิภาคอันดับต้นๆ ที่คาดการณ์ว่ามีการเติบโตทางเศรษฐกิจ ไทยติด 1 ใน 10 ประเทศเเชียที่มีอำนาจทางเศรษฐกิจที่กำลังเติบโ ภูมิภาคเเชีย โดยเฉพาะเชียตะวนออกฉียง้ ...

รู้จักยวี่ซี เมืองปริมณฑลที่มีศักยภาพของมณฑลยูนนาน

... ด้านการศึกษา มีการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษาระหว่างไทยและยวี่ซีอยู่เนือง ๆ                  บทสรุป จะเห็นได้ว่าเมืองยวี่ซีเป็นเมืองที่มีจุดเด่นด้านยุทธศาสตร์ในการมีที่ั้งอยู่ใกล้นครคุนหมิง เป็นทางผ่านของเส้นทางเชื่อมโยงสู่เชียตะวนออกฉียง้ ทั้งเส้นทาง R3A และเส้นทางรถไฟสายแพนเเชีย ...
China

การบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

     เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 กรมเชียตะวนออกได้มีโอกาสต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา ภาควิชาเชียตะวนออกฉียง้ศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน ... ... ได้กล่าวถึงบทบาทของกรมสารนิเทศในการประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลจากข่าวเปิด และภารกิจในการช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ทั่วโลก ...

กิจกรรม East Asia Unit สัญจรสู่ท้องถิ่น

... เป็นการบรรยายผ่านการแปลภาษามือ ในหัวข้อภาพรวมความสัมพันธ์ไทยกับประเทศเพื่อนบ้านและความสัมพันธ์ไทยกับสมาชิกในภูมิภาคเชียตะวนออกฉียง้รวม 10 ประเทศ ภาพประกอบ วันที่ 3 - 4 กันยายน 2558 นายณรงค์ บุญเสถียรวงศ์ เลขานุการกรม กรมเชียตะวนออก ...

โครงการ EAU สัญจรสู่ท้องถิ่น ครั้งที่ 7 ที่โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จังหวัดศรีสะเกษ และโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี

... โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส รองอธิบดีกรมเชียตะวนออก และ นายณรงค์ บุญเสถียรวงศ์... ... และประเทศยุทธศาสตร์ในภูมิภาคเชียตะวนออกฉียงเหนือ Area of Works และ มี Quiz การตอบคำถามความรู้รอบตัว... ... ได้ให้ข้อมูลความเคลื่อนไหวของกิจการด้านต่างประเทศระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคเชียตะวันออกซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมฯ...

บทความเส้นทางสายไหมทางทะเล (Maritime Silk Road) ในยุคสีจิ้นผิง

... ได้มีงานเสวนาในงาน Nanyang Symposium ภายใ้หัวข้ "Forging China-Asean Community of Common Destiny, Building a Maritime Silk... ... พานิชสาส์น ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน แห่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ... ... ลงมายังช่องแคบมะละกา ผ่านภูมิภาคเชียตะวนออกฉียง้ เข้าสู่มหาสมุทรอินเดียและเชื่อมต่อภูมิภาคตะวันออกกลาง...
Pages: 1 2 3 4 Next
  relevance date