ค้นหา

 
Found: 99
Where: tags — ไทย [x]

การบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

... กลยุทธ์ในการดำเนินความสัมพันธ์กับประเทศและเขตเศรษฐกิจในภูมิภาคเชียตะวนออก รวมทั้งเล่าประสบการณ์การทำงานทั้งในและนอกประเทศ  ... ... ได้กล่าวถึงบทบาทของกรมสารนิเทศในการประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลจากข่าวเปิด และภารกิจในการช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ทั่วโลก ...

กิจกรรม East Asia Unit สัญจรสู่ท้องถิ่น

... กรมเชียตะวนออกได้จัดกิจกรรมEast Asia Unit สัญจรสู่ท้องถิ่น เพื่เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคเชียตะวนออก ระหว่างวันที่ 2-4 กันยายน 2558 กรมเชียตะวนออกได้จัดกิจกรรม East Asia Unit สัญจรสู่ท้องถิ่น เพื่เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคเชียตะวนออก ...

การสัมมนาระดมสมองสำหรับการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ภูมิภาคเชียตะวนออก (พ.ศ. 2560 - 2564)

... ประเด็นสำคัญของภูมิภาค กรอบเวทีหารือสำคัญ รวมทั้งการจัดลำดับความสำคัญของประเด็นความร่วมมือต่าง ๆ ของไทยกับกลุ่มประเทศในภูมิภาค  โดยทั้งนี้ กรมเชียตะวนออก จะได้ดำเนินการกระบวนการจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ ในช่วงเวลาตั้งแต่เดือนสิงหาคม - ธันวาคม ...

การสัมมนา "ASEAN, Thailand, and the Korean Peninsula: A need for a new security arrangement in East Asia?"

... เพื่อระดมสมองจากผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการทั้งจากในไทยและต่างประเทศ เกี่ยวกับประเด็นความท้าทายที่สำคัญในภูมิภาคเชียตะวนออก บทบาทของไทยและอาเซียน และการกำหนดนโยบายการต่างประเทศของไทย การสัมมนาครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ...

ภาพยนตร์สารคดีสะท้อนชีวิตอาเซียน

... เมื่อปี 2555 มาก ผู้ชนะได้รับรางวัลรวม 13,793 ดอลลาร์ หรือราว 413,000 บาท และมีโอกาสนำภาพยนตร์ฉายในประเทศเชียตะวนออกเฉียงใต้อื่น ๆ อีก 7 ประเทศ รวมทั้งไทย ฟิลิปปินส์ และมาเลเซีย นางสาวฮัพซารี กล่าวว่า อินโดนีเซีย ซึ่งส่งภาพยนตร์เข้าประกวดหากเรื่อง ...

ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจในภูมิภาคเชียตะวนออก

... ประกอบด้วยประเทศเกาหลีใต้ เกาหลีเหนือ จีน ญี่ปุ่น มองโกเลีย และเขตเศรษฐกิจ เช่น ไต้หวัน 2. เชียตะวนออกเฉียงใต้ ได้แก่ กัมพูชา ไทย บรูไน พม่า ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ลาว เวียดนาม สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ซึ่งเป็นสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเชียตะวนออกเฉียงใต้หรืออาเซียน ...

ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจในภูมิภาคเชียตะวนออก

... ประกอบด้วยประเทศเกาหลีใต้ เกาหลีเหนือ จีน ญี่ปุ่น มองโกเลีย และเขตเศรษฐกิจ เช่น ไต้หวัน เชียตะวนออกเฉียงใต้ ได้แก่ กัมพูชา ไทย บรูไน พม่า ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ลาว เวียดนาม สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ซึ่งเป็นสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเชียตะวนออกเฉียงใต้ ...

การศึกษาดูงานที่ท่าเรือแหลมฉบังของคณะกรมเชียตะวนออก

... นางอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส รองอธิบดีกรมเชียตะวนออก พร้อมด้วยคณะข้าราชการ ได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่ท่าเรือแหลมฉบัง ... ... เพื่อความร่วมมือที่ใกล้ชิดและผลประโยชน์ของไทยกับประเทศผู้ร่วมลงทุนต่ไป อนึ่ง การศึกษาดูงานของคณะข้าราชการกรมเชียตะวันออกที่ท่าเรือแหลมฉบัง ...

ทัศนะจากการสัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้ “Regional Outlook Forum 2018: Trends, Uncertainties, Opportunities” จัดโดยสถาบัน ISEAS Yusof Ishak สิงคโปร์

... รวมทั้งเกร็ดความรู้เกี่ยวกับการเมืองภายในของแต่ละประเทศในภูมิภาค อาทิ อินโดนิเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย เมียนมา และมาเลเซีย ในประเด็นที่น่าจับตามอง  ... ... ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมหาอำนาจ (สหรัฐฯ - จีน) และผลกระทบต่อภูมิภาคเชียตะวนออกเฉียงใต้                  การเสวนาฯ ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ ...

การเยือนโรงเรียนมีชัยพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์ ของเอกอัครราชทูต CLMV ประจำประเทศไทย

... ทั้งในมิติด้านการศึกษาและการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะพื้นที่บริเวณแนวชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน * * * * * * ทีมประชาสัมพันธ์ กรมเชียตะวนออก
Pages: 1 2 3 4 5 ... 10 Next
  relevance date