ค้นหา

 
Found: 115
Where: tags — ไทย [x]

... รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์การเจรจาตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยกับญี่ปุ่นสำหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ (JTEPA)

... ในด้านการวิเคราะห์ วิจัย ปฎิบัติหน้าที่สนับสนุนด้านยุทธศาสตร์การเจรจาตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยกับญี่ปุ่นสำหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ (JTEPA) ตำแหน่ง จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้  http://www.mfa.go.th/main/contents/files/bulletin-20180906-143118-562771....

Greater Bay Area ศูนย์กลางเทคโนโลยีระดับโลก

... โดยไทยสามารถสร้างความร่วมมือบริษัทด้านนวัตกรรมที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศได้ ซึ่งจะสามารถนำนวัตกรรมมาใช้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในอนาคต ที่มา :  (1) บทความเรื่อง "Greater Bay Area ศูนย์กลางเทคโนโลยีระดับโลกกับโอกาสของการพัฒนาธุรกิจไทย" ...

เมียนมา : หุ้นส่วนยุทธศาสตร์โดยธรรมชาติของไทย

... การคุ้มครองแรงงานเมียนมาในประเทศไทย นายกรัฐมนตรีได้ย้ำว่า แรงงานเมียนมาเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจไทย โดยไทยจะให้การคุ้มครองดูแลแรงงานเมียนมาตามกฎหมายไทย และจะส่งเสริมให้แรงงานเมียนมาเข้ามาทำงานในไทยผ่านความตกลงว่าด้วยการจ้างงานในกรอบรัฐต่อรัฐอย่างจริงจัง ...
Myanmar

บอร์กโดซ์แห่งบูรพาทิศ ทำความรู้จักเขตปกครองตนเองหงเหอ ดาวรุ่งจากมณฑลยูนนาน : โอกาสของไทยในอนาคต

... กำลังมีบริษัทชั้นนำของจีนเข้ามาเปิดโรงงานเพื่อการส่งออกหลายแห่ง จึงอาจเป็นโอกาสที่ดีต่อเอกชนไทยในการแสวงหาความร่วมมือทางธุรกิจอย่างหลากหลายและสามารถเติบโตไปข้างหน้าพร้อมกับเศรษฐกิจในเขตฯ หงเหอที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วได้  และเป็นไปได้ว่า แนวโน้มการขยายตัวที่ดีของเขตฯ ...

การเดินทางเยือนอินโดนีเซียของรองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก

... กระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซีย ณ กรุงจาการ์ตา ในโอกาสเดินทางเยือนอินโดนีเซีย เพื่อติดตามความร่วมมือระหว่างไทยกับอินโดนีเซีย พบหารือกับหน่วยงานด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงของอินโดนีเซีย รวมถึงการพบปะนักศึกษาไทยในอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ ...

บันทึกประวัติความสัมพันธ์ไทย-ลาว

... และยังเป็นปีที่ 40 แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กรมเอเชียตะวันออกร่วมกับสำนักพิมพ์ฐานเศรษฐกิจได้จัดทำบทความพิเศษ "บันทึกประวัติความสัมพันธ์ไทย-ลาว" ขึ้น เพื่อแสดงถึงมิตรภาพอันแน่นแฟ้นระหว่างสองประเทศ และสนับสนุนการขับเคลื่อนพลวัตแห่งความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนไทย-ลาวให้งอกงามต่อไป ...

ไทย - เวียดนาม : หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็ง

... ครั้งที่ 6 ณ กรุงฮานอย ระหว่าง 30 - 31 มีนาคม 2561 และนายเหวียน ซวน ฟุก นายกรัฐมนตรีเวียดนามได้เยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี - เจ้าพระยา - แม่โขง (Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong Economic Cooperation Strategy - ACMECS) ครั้งที่ 8 ระหว่าง 15 - 16 มิถุนายน 2561 ...

ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

... เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วยประเทศเกาหลีใต้ เกาหลีเหนือ จีน ญี่ปุ่น มองโกเลีย และเขตเศรษฐกิจ เช่น ไต้หวัน 2. เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ กัมพูชา ไทย บรูไน พม่า ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ลาว เวียดนาม สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ซึ่งเป็นสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน ...

นายมุน แช-อิน ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี เยือนไทยอย่างเป็นทางการ

... และเพื่อขับเคลื่อนประเด็นที่ตกลงกันไว้ให้มีผลเป็นรูปธรรม            ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้ตกลงที่จะรื้อฟื้นการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือด้านเศรษฐกิจไทย – เกาหลีใต้ (KOTCOM) ที่มีรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศเป็นประธาน โดยจัดการประชุมฯ ...

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์การเจรจาตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยกับญี่ปุ่นสำหรับความเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจ (JTEPA)

... แจ้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์การเจรจาตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยกับญี่ปุ่นสำหรับความเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจ จำนวน 1 อัตรา และได้มีการดำเนินการสอบสัมภาษณเพื่อคัดเลือกบุคคลในตำแหน่งดังกล่าวเมื่อวันที่ ...
Pages: Prev. 1 2 3 4 5 6 ... 12 Next
  relevance date