ค้นหา

 
Found: 28
Where: tags — ไทย [x]

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟัง ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ "40 ปี สปป.ลาว และเส้นทางสู่อนาคต" ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ วันที่ 26 พฤษภาคม 2558

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟัง ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ "40 ปี สปป.ลาว และเส้นทางสู่อนาคต" โดย ฯพณฯ ทองลุน สีสุลิด รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ...

ฯพณฯ ทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรีแห่ง สปป. ลาว รับมอบปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชากิจการระหว่างประเทศ ประจำปี 2558 ...

... สาขาวิชากิจการระหว่างประเทศ เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทย - สปป . ลาว อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด อีกทั้งเป็นผู้นำยุคใหม่ที่มีความรู้ความสามารถในระดับสากล มีวิสัยทัศน์ในการบริหาร ...
Laos

งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

... คณะทูตานุทูตและองค์การระหว่างประเทศใน สปป. ลาว ข้าราชการจังหวัดหนองคาย สมาชิกสภาธุรกิจไทยลาว และชุมชนไทยใน สปป. ลาว ในงานดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีได้นำผลิตภัณฑ์จากโครงการต่าง ๆ ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ...
ลาว Laos

ไทย - ลาว : หุ้นส่วนยุทธศาสตร์เพื่อความเจริญเติบโตและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

... นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ไทยสปป. ลาว ได้เดินทางเยือนนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ระหว่างวันที่ ...

สายใยเชื่อมสัมพันธ์ "สะพานมิตรภาพไทย-ลาว" และเส้นทางคมนาคมระหว่างประเทศ

สะพานมิตรภาพไทย-ลาว นับว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งสายสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทย และ สปป.ลาว ที่มีความเชื่อมโยงและเกื้อกูลกันทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ความผูกพันของประชาชนริมฝั่งแม่น้ำโขง ...

เส้นทางเศรษฐกิจ "R3A+" : ผ่าน สปป. ลาว สู่ประเทศไทย (ตอนที่ 2)

... ได้พบเห็นลานเปลี่ยนถ่ายสินค้าที่มีรถตู้คอนเทนเนอร์ขนส่งสินค้าจากจีนและไทยจำนวนมากจอดอยู่เพื่อรอเปลี่ยนหัวรถและเปลี่ยนถ่ายตู้สินค้าเพื่อขนส่งเข้าสู่ สปป.ลาว และจีน    ภาพ ลานเปลี่ยนถ่ายสินค้าที่ด่านบ่อเต็น สปป.ลาว   ภาพ สภาพถนนของ สปป.ลาว บนเส้นทาง R3A เข้าสู่ไทยที่ด่านเชียงของ จ.เชียงราย เข้าพบ สำนักงานพาณิชย์ฯ และหอการค้าฯ จังหวัด ในที่สุด คณะฯ ได้เดินทางมาถึงปลายทางของการสำรวจลงพื้นที่เส้นทางขนส่ง ...
R3A R3A+

สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต จัดการบรรยายให้คณะ ROC ขอนแก่น และ สศช.

... สามารถแยกคำตอบเป็นสองระดับ กล่าวคือ นักลงทุนไทยต้องรู้จักสภาวะตลาดตลอดจนกฎระเบียบของลาวซึ่งมีความแตกต่างกับไทย และแต่ละแขวงใน สปป. ลาว อาจตีความกฎหมายฉบับเดียวกันที่ต่างกัน นอกจากนั้น ควรมีการดำเนินการด้านการรับผิดชอบต่อสังคม ...

บันทึกประวัติความสัมพันธ์ไทย-ลาว

บันทึกประวัติความสัมพันธ์ไทย-ลาว เนื่องจากในปี 2558 เป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองครบรอบ 65 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย- ...

... เข้าร่วมพิธีเปิดและส่งมอบโครงการให้ความช่วยเหลือ เพื่อพัฒนาระบบน้ำประปา เมืองไซบุลี แขวงสะหวันนะเขต สปป. ลาว

... รองเจ้าแขวงจำปาสัก รองเจ้าแขวงไซยะบุลี และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสองประเทศเข้าร่วมด้วย สปป. ลาว แจ้งฝ่ายไทยในการประชุม คณะกรรมาธิการว่าด้วยความร่วมมือไทยลาว (JC) ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 14 – 15 ตุลาคม ...

เส้นทางเศรษฐกิจ “R3A+” : จากเฉิงตูถึงบ่อหาน (ตอนที่ 1)

... ดังกล่าว จึงทำให้ สปป. ลาวซึ่งเป็นประเทศทางผ่านของเส้นทาง R3A ไม่อนุญาตให้รถบรรทุกสินค้าจีนหรือไทยผ่าน สปป.ลาวได้โดยตรง จึงต้องมีการเปลี่ยนถ่ายตู้สินค้าและเปลี่ยนหัวรถตู้คอนเทนเนอร์”   ต่อข้อสักถามของคณะฯ ...
China Laos R3A R3A+
Pages: Prev. 1 2 3 Next
  relevance date