ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — ไทย [x]

ภาพยนตร์สารคดีสะท้อนชีวิตอาเซียน

... ด้วยภาพยนตร์นานาชาติ 58 เรื่อง นำเสนอปัญหาการขยายความเ็นเมืองอย่างรวดเร็ว ซึ่งเ็นประเด็นปัญหาสังคมที่สำคัญในภูมิภาคนี้ อินโดนีเซีย จัดเทศกาลภาพยนตร์สารคดีเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ... ... เรื่องหนึ่งนำเสนอเรื่องราวของชาวเขากัมพูชาที่ต่อสู้เพื่อสิทธิในที่ดินทำกินกับบริษัทต่างชาติ ภาพยนตร์ไทย บอกเล่าเรื่องราวของชายหนุ่มผู้จมหายไปกับสายน้ำเปื้อนสารพิษ ...
  relevance date