ค้นหา

 
Found: 70
Where: tags — ไทย [x]

กลยุทธ์การท่องที่ยวของญี่ปุ่น: ความสำเร็จและผลข้างเคียง

... ที่ต้องการเดินทางเข้าญี่ปุ่นเพื่อพำนักระยะสั้นไม่เกิน 15 วัน โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ำให้นักท่องทียวไทยในญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยในปี 2556 มีนักท่องทียวไทยไปญี่ปุ่น 453,600 คน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ ...

เอกอัครราชทูตฯ ส่งเสริมการแบ่งปันองค์ความรู้ด้านอุตสาหกรรมการท่องทียว

... ไทยให้การต้อนรับนักท่องที่ยวต่างชาติจำนวน 32 ล้านคน สร้างรายได้เข้าประเทศ 42 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และในจำนวนดังกล่าว เป็นนักท่องทียวเมียนมา 360,000 คน ั้งนี้ ไทยและเมียนมาได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ 2 ฉบับด้านการท่องทียวเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักท่องที่ยวระหว่างกันและกัน ...
Myanmar

ไทยคว้าแชมป์ประเทศน่าเทียวในอาเซียน

... โดยได้วางกลยุทธ์หลายประการเพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นของนักท่องทียวให้ฟื้นกลับคืนมา ทราเวล วีกลี ยังอ้างรายงานจากการท่องที่ยงแห่งประเทศไทย (ททท.) ด้วยว่า การประกาศห้ามออกจากเคหสถานในเวลาค่ำคืนหรือเคอร์ฟิว ของ คสช. ในพื้นที่องที่ยวสำคัญหลายแห่ง อาทิ ภูเก็ต เกาะสมุย ...

ตลาดน้ำ Cai Rang เศรษฐกิจแห่งแม่น้ำโขง

... โดยให้บริการตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน ถึง 29 กรกฎาคม 2560 ซึ่งสายการบินก็ประสงค์จะผลักดันให้เป็นเที่ยวบินถาวร ำให้คาดการณ์ว่าจะทำให้นักธุรกิจไทยและนักท่องทียวไทยที่ประสงค์เดินทางมาภูมิภาคนี้ จะมีความสะดวก ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายโดยไม่ต้องแวะผ่านนครโฮจิมินห์
Vietnam

เอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนเปิดงานสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการท่องทียว การค้า และวัฒนธรรมไทย-จีน ที่เมืองเซี่ยเหมิน

... เพื่อเข้าร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการท่องทียว การค้า และวัฒนธรรมไทย - จีน ที่โรงแรม Seaside International Hotel ณ เมืองเซี่ยเหมิน ... ... ได้กล่าวสุนทรพจน์เปิดงานสัมมนาดังกล่าว โดยย้ำถึงความสัมพันธ์ไทย-จีนที่ใกล้ชิด ั้งการแลกเปลี่ยนการเยือนในทุกระดับ โดยเฉพาะพระบรมวงศานุวงศ์ที่เสด็จเยือนจีนอย่างสม่ำเสมอ ...

ททท. เล็งจดลิขสิทธิ์ "ลอยกระทง-สงกรานต์"

... ระบุป้องกันการนำแนวคิดการจัดงานที่เกี่ยวข้องกับศิลปะวัฒนธรรมไทยไปจัดงานยังประเทศใกล้เคียง ... ... สังคมออนไลน์มีการแชร์ภาพโฆษณาเชิญชวนเที่ยวงานประเพณีสงกรานต์ ... ... และถือเป็นการจัดงานสงกรานต์ที่ใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์ ำให้มีผู้แสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมาย ... ... รองผู้ว่าการฝ่ายสินค้าและธุรกิจท่องทียว การท่องทียวแห่งประเทศไทย ...

สำรวจ Tang West Market โอกาสการลงทุนของผู้ประกอบการไทยในนครซีอาน

... เนื่องจากเป็นโครงการที่เพิ่งเปิดใหม่ และสินค้าบางกลุ่มยังไม่ตอบสนองต่อรสนิยมของชาวส่านซีและนักท่องทียว่าที่ควร และเสนอว่าหน่วยงานของรัฐบาลไทยควรให้การส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อให้มีสินค้าและบริการที่ดีมีมาตรฐานเข้ามาลงทุนในโซนประเทศไทยนี้ ...

มหานครฉงชิ่ง จุดบรรจบเส้นทางโลจิสติกส์ตะวันออกและตะวันตก

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู ... ... ตั้งแต่นั้นมามหานครฉงชิ่งก็ได้รับการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ... ... ปัจจุบัน) และรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้นทำให้คุณภาพชีวิตของชาวฉงชิ่งดีขึ้นอย่างเป็นลำดับ  ... ... เพื่อดึงดูดให้บริษั IT ชั้นนำของโลกเข้ามาตั้งบริษั ... ... มีขบวนรถไฟขนส่งสินค้าไป-กลับจีนและยุโรปทั้งสิ้นจำนวน 257 เทียว ซึ่งแบ่งเป็นการขนส่งขาไป ...

งานเสวนาร่วมกระทรวงการต่างประเทศและธนาคารกสิกรไทย "ประสบการณ์การปฏิรูปเศรษฐกิจจีนและโอกาสที่ธุรกิจไทยไม่ควรพลาด" วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ...

... นักท่องที่ยวจีนเดินทางมาท่องทียวในประเทศไทยมากถึง 4.7 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17.6 ของนักท่องที่ยวจากต่างชาติที่เดินทางมาท่องทียวในไทย โดยสัดส่วนดังกล่าวเพิ่มสูงขึ้นถึง 3 เ่าในระยะเวลาเพียง 5 ปี 3) การลงทุน ปัจจุบันการลงทุนระหว่างไทย –จีนยังอยู่ในระดับต่ำ ั้งประเภทของการลงทุนโดยตรงของไทยในจีน ...

ยุทธศาสตร์ "Cool Japan"

... ล้านล้านเยนต่อปีภายในปี 2563 การเพิ่มจำนวนนักท่องที่ยวต่างชาติเป็น 20 – 25 ล้านคนภายในปี 2563 เป็นต้น ั้งนี้ ไทยเป็นหนึ่งในตลาดเป้าหมายภายใต้ยุทธศาสตร์ "Cool Japan" ของญี่ปุ่น ั้งในด้านการท่องทียว การส่งออกอาหารญี่ปุ่น และ content industry โดยล่าสุด มีรายงานข่าวว่ารัฐบาลญี่ปุ่นได้อนุมัติงบประมาณ ...
Pages: 1 2 3 4 5 ... 7 Next
  relevance date