ค้นหา

 
Found: 4
Where: tags — ไทย [x]

การเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายเหวียน ซวน ฟุก นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ ...

... การปราบปรามและแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ซึ่งไทยยินดีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การแก้ไขปัญหาดังกล่าวกับฝ่ายเวียดนาม... ... สองฝ่ายเห็นพ้องที่จะดำเนินมาตรการเพื่อผลักดันมูลค่าการค้าทวิภาคีให้บรรลุเป้าหมาย 20,000 ้านดอลลาร์สหรัฐ  ส่งเสริมความร่วมมือด้านการเกษตร... ... ย้ำความสำคัญของการพัฒนาความเชื่อมโยงระหว่างกัน ทั้งทางบก ทางทะ และทางอากาศ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการค้า...
Vietnam

ไทย - เวียดนาม : หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็ง

... เวียดนาม ระยะที่ 2 (2562 – 2566) โดยมุ่งยกระดับความสัมพันธ์ไทย - เวียดนาม เป็น “หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็ง” ... ...       2. การร่วมกันพัฒนาความเชื่อมโยงทั้งทางบก ทางทะ และทางอากาศระหว่างกันและกับประเทศในอนุภูมิภาค ...

ภาพรวมสถิติการค้าไทย-กว่างซี ปี 2557

... ด่านท่าอากาศยานนานาชาติเหลี่ยงเจียงของเมืองกุ้ยหลิน (ทางอากาศ) และด่านท่าเรือเมืองฝางเฉิงก่าง (ทางทะ) ที่เพิ่งได้รับอนุญาตเมื่อต้นปี 2558 ทั้งนี้ จากสถิติของฝ่ายจีน ปี 2557 การค้าจีน-ไทย มีมูลค่า 446,305 ้านหยวน และเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 ...

บทความเส้นทางสายไหมทางทะเ (Maritime Silk Road) ในยุคสีจิ้นผิง

....ดร. อักษรศรี พานิชสาส์น ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน แห่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ... ... ทวีปแอฟริกาและยุโรป ซึ่งเรียกว่า "เส้นทางสายไหมทางทะเ" (Maritime Silk Road) โดยเฉพาะในสมัยราชวงศ์ซ่ง นับเป็นยุคที่การค้าเส้นทางสายไหมทางทะเเจริญรุ่งเรืองที่สุดของจีน ...
  relevance date