ค้นหา

 
Found: 3
Where: tags — ไทย [x] ธนาคาร [x]

... ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสครบรอบ ๔๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - เวียดนาม

ความสัมพันธ์ไทย – เวียดนามในช่วง ๔๐ ปีที่ผ่านมา ... ... ไทยกับเวียดนามจะสามารถเปิดบริการรถโดยสารประจำทางผ่าน สปป.ลาว และการเดินเรือตามแนวชายฝั่งผ่านกัมพูชาได้โดยเร็ว... ... การพิจารณาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของกันและกัน ความสำคัญของการเปิดโอกาสให้ธนาคารพาณิชย์ของไทยและเวียดนามสามารถเปิดสาขาในประเทศกันและกันเพิ่มขึ้น...

สปป.ลาว กำหนดจัดเก็บภาษีอากรมูลค่าเพิ่มสินค้าติดตัวผู้โดยสารเดินทางเข้าประเทศที่มีมูลค่าเกิน ...

... สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางเข้า-ออก สปป. ลาวเป็นประจำจะไม่ได้รับการยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าติดตัวผู้โดยสารในมูลค่า... ... และช่วยควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารกลาง อนึ่ง แม้ภาคธุรกิจจะแสดงความเห็นสนับสนุนการจัดเก็บภาษีดังกล่าว... ... และผ่อนผันแก่การนำเข้าสินค้าเพื่อใช้ส่วนบุคคล สำหรับผลกระทบที่อาจมีต่อไทยเมื่อมีการบังคับใช้ข้อกำหนดดังกล่าว...

ข่าวประชาสัมพันธ์ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ เวียงจันทน์ เรื่อง กฎระเบียบเกี่ยวกับการเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารใน สปป.ลาว

ตามที่ปรากฏข่าวว่า มีคนไทยจำนวนมากเดินทางเข้าไปใน สปป.ลาว เพื่อเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคาร โดยคาดหวังจะได้รับอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าอัตราในประเทศไทย และที่ผ่านมา ตามที่ปรากฏข่าวว่า ...
  relevance date