ค้นหา

 
Found: 10
Where: tags — แรงงาน [x]

นายมุน แช-อิน ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี เยือนไทยอย่างเป็นทางการ

... รัฐบาลไทยสนับสนุนให้แรงงานไทยเดินทางไปทางานในเกาหลี้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ภายใ้กรอบบันทึกความเข้าใจจัดส่งแรงงานไปทางานในเกาหลี้ตามระบบจ้างแรงงาน่างชาติระหว่างสองประเทศที่มีอยู่ และไทยพร้อมที่จะร่วมมือกับเกาหลี้เพื่อแก้ไขปัญหาแรงงานผิดกฎหมาย  ...

สรุปการสัมมนาเรื่อง "การศึกษาความเป็นไปได้การจัดทำความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ครอบคลุมระหว่างไทย - เกาหลี้"

... สินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ไปยังต่างประเทศ โดยให้เป็นฐานการผลิตสินค้าที่เน้นปริมาณเพราะค่าจ้างแรงงาน ถูกกว่าผลิตในเกาหลี้และให้คงฐานการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงและสินค้าเพิ่มมูลค่าที่เน้นจำหน่ายในตลาดภายในประเทศให้ั้งอยู่ในเกาหลี้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ...

ผู้แทนกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศเยี่ยมเยียนชุมชนไทยในเกาหลี

... รับทราบปัญหาในการดำรงชีวิตในด้านต่าง ๆ และคณะผู้แทนฯ ได้ใช้โอกาสนี้ให้ข้อมูลและนโยบายด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานไทยในเกาหลี้แก่ชาวไทย ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจ “การทูตเพื่อประชาชน” ในการดูแลและช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ  ...

ไทย - ญี่ปุ่นกระชับความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์

... ฝ่ายญี่ปุ่นมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับฝ่ายไทยตามข้อริเริ่มความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ญี่ปุ่น - ไทย โดยเฉพาะการพัฒนาวิศวกรและแรงงานด้านเทคนิคเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ... ... นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นมาไทยจำนวน 1.54 ล้านคน มากเป็นอันดับ 5 รองจากจีน มาเลเซีย เกาหลี้ และ สปป. ลาว     ----------------------- ทีมประชาสัมพันธ์ กรมเอเชียตะวันออก ...

นโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจและการเปิดประเทศของจีน ตอนที่ 1 พัฒนาการเศรษฐกิจจีนในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา

... พัฒนาการเศรษฐกิจจีนในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา 1.1 ภาพรวม 1.1.1 ั้งแ่ปี 2553 เป็นต้นมา จีนเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ... ... และหันไปเน้นการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจและใช้อุปสงค์ภายในเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจแทน การลดลงของกำลังแรงงาน (labor force) อย่างต่อเนื่องตั้งแ่ปี... ... ได้แก่ สหภาพยุโรป อาเซียน และเกาหลี้(ไทยเป็นแหล่งนำเข้าอันดับที่...

ฮ่องกงตกอันดับ 1 ใน 5 “ท่าเรือที่มีปริมาณการขนถ่ายสินค้ามากที่สุดในโลก”

... ท่าเรือฮ่องกงได้ชื่อว่าเป็นท่าเรือที่เก่าแก่ที่มีชื่อเสียงและมีศักยภาพแห่งเดียวในจีนตอนใ้มามากกว่า 1 ทศวรรษ และเป็นท่าเรือที่มีการขนถ่ายสินค้ามากที่สุดในโลก... ... ท่าเรือกว่างโจวร้อยละ 7.1 และท่าเรือปูซานของเกาหลี้ร้อยละ 5.8 ส่งผลให้ท่าเรือฮ่องกงตกมาอยู่อันดับ... ... ดอลลาร์ฮ่องกงต่อ 1 TEU       (5) จำนวนแรงงานที่มีน้อย ซึ่งแตกต่างจากจีนแผ่นดินใหญ่ที่มีแรงงานเพียงพอต่อความ...

เวียดนามกับการเป็นตลาด BPO ด้าน IT

... เวียดนามสามารถผลิตบุคลากรด้าน IT ได้มากกว่า 40,000 คน (2) คุณลักษณะของแรงงานเวียดนามที่มีความทุ่มเท ขยัน ตอบรับและปรับตัวต่อเทคโนโลยีได้อย่าง ... ... ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้ประกอบการจากหลายประเทศ อาทิ เกาหลี้ ญี่ปุ่น รวมถึงไทยจึงหันมาใช้บริการ BPO โดยเฉพาะด้าน ...

เวียดนาม : ศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

... สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน และประสิทธิภาพการทำงาน ในขณะที่ เกาหลี้ มองเวียดนามว่า มีศักยภาพเทคโนโลยี เนื่องจากเวียดนามมีเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและเป็นแหล่ง ... ... ประเด็นท้าทายสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคสำหรับเวียดนามในการก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในภูมิภาค ได้แก่ 1. ภาษา 2. แรงงานที่มีทักษะขั้นสูง ขาดผู้ออกแบบวิธีการแก้ไขปัญหาทางด้านเทคโนโลยี ...

งานเสวนาร่วมกระทรวงการต่างประเทศและธนาคารกสิกรไทย "ประสบการณ์การปฏิรูปเศรษฐกิจจีนและโอกาสที่ธุรกิจไทยไม่ควรพลาด" วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรม Landmark (3)

ตอนที่ 3 การเสวนาภายใ้หัวข้อ China’s ongoing reforms and its implications for Thai business ... ... โดยปัจจัยกระทบภายใน (internal shock) ได้แก่การที่กำลังแรงงานหดตัวลงอย่างต่อเนื่องตั้งแ่ปี... ... เมื่อเทียบกับสหรัฐฯ ยุโรป และเกาหลี้ โดยในปี 2556 มูลค่าการนำเข้าจากไทยคิดเป็นเพียงร้อยละ...

งานเสวนาร่วมกระทรวงการต่างประเทศและธนาคารกสิกรไทย "ประสบการณ์การปฏิรูปเศรษฐกิจจีนและโอกาสที่ธุรกิจไทยไม่ควรพลาด" วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรม Landmark (ตอนจบ)

... “โอกาสและความท้าทายในการทำธุรกิจกับจีน ภายใ้บริบทของนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจของรัฐบาลใหม่”... ... ที่ให้จีนเป็นแหล่งการผลิตโดยใช้แรงงานราคาถูกเพื่อส่งออกตลาดโลกได้อีกต่อ... ... ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา เยอรมนี และเกาหลี้ โดยลงทุนในอุตสาหกรรมเบา...
  relevance date