ค้นหา

 
Found: 32
Where: tags — เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ [x]

ภาพยนตร์สารคดีสะท้อนชีวิตอาเซียน

อินโดนีเซียจัดเทศกาลภาพยนตร์สารคดีเชียตะวนออกฉียง้ช็อปช็อท ณ กรุงจาการ์้า ด้วยภาพยนตร์นานาชาติ 58 เรื่อง นำเสนอปัญหาการขยายความเป็นเมืองอย่างรวดเร็ว ... ... เทศกาลภาพยนตร์สารคดีนี้จัดโดยโครงการด็อกเน็ เซาท์อีสต์ เเชีย ซึ่งริเริ่มโดยสมาคมวัฒนธรรมเยอรมนี การจัดงานระยะเวลาหกวันมีวัตถุประสงค์เพื่ให้ผู้สร้างภาพยนตร์ในเชียตะวนออกฉียง้ ...

ทัศนะจากการสัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้ “Regional Outlook Forum 2018: Trends, Uncertainties, Opportunities” จัดโดยสถาบัน ISEAS Yusof Ishak สิงคโปร์

...  การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ความมั่นคง และเศรษฐกิจในภูมิภาคเชียตะวนออกฉียง้ เป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจทั้งในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติอย่างต่เนื่อง บทความนี้มุ่งนำเสนอมุมมองและข้อคิดเห็นที่ได้รับจากการสัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้ ... ... แนวโน้มเศรษฐกิจและผลกระทบต่อภูมิภาค แนวคิดสุดโ่งและการเผชิญหน้ากับกลุ่มรัฐอิสลาม (ISIS) รวมทั้งเกร็ดความรู้เกี่ยวกับการเมืองภายในของแ่ละประเทศในภูมิภาค ...

ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจในภูมิภาคเชียตะวนออก

ภูมิภาคเชียตะวนออก เป็นภูมิภาคที่มีประชากรจำนวนมาก ... ... ตามสภาพภูมิศาสตร์ ได้แก่ 1. เชียตะวนออกฉียงเหนือ ประกอบด้วยประเทศเกาหลีใ้ เกาหลีเหนือ จีน ญี่ปุ่น มองโกเลีย และเขตเศรษฐกิจ เช่น ไ้หวัน 2. เชียตะวนออกฉียง้ ได้แก่...

ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจในภูมิภาคเชียตะวนออก

ภูมิภาคเชียตะวนออก เป็นภูมิภาคที่มีประชากรจำนวนมาก ... ... ตามสภาพภูมิศาสตร์ ได้แก่ เชียตะวนออกฉียงเหนือ ประกอบด้วยประเทศเกาหลีใ้ เกาหลีเหนือ จีน ญี่ปุ่น มองโกเลีย และเขตเศรษฐกิจ เช่น ไ้หวัน เชียตะวนออกฉียง้ ได้แก่...

กิจกรรม "East Asia Unit สัญจร" ในงานวันเด็กแห่งชาติ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ ณ กระทรวงศึกษาธิการ

            เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ กรมเชียตะวนออก ได้ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ของกระทรวงการต่างประเทศ ... ... ตอบคำถามและความรู้รอบตัวเกี่ยวกับประเทศต่าง ๆ รวมทั้งประเทศที่อยู่ภายใ้ความรับผิดชอบของกรมเชียตะวนออก ซึ่งประกอบด้วยประเทศในภูมิภาคเชียตะวนออกฉียง้ และภูมิภาคเชียตะวนออกฉียงเหนือ ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างดีจากทั้งเยาวชนและผู้ปกครองที่มาร่วมงาน  ...

พัฒนาการทางเศรษฐกิจ และยุทธศาสตร์ Tax Havens ของประเทศสิงคโปร์

... ในช่องแคบมะละกา มีจำนวนทรัพยากรและพื้นที่ที่จำกัด และเมื่แยกตัวออกจากมาเลเซียในปี 1995 สิงคโปร์ถือเป็นประเทศกำลังพัฒนาเช่นเดียวกับประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเชียตะวนออกฉียง้ แม้จะได้รับขนานนามในขณะนั้นว่าเป็นเมืองท่าในยุคอาณานิคมก็ตาม ... ... ซึ่งเป็นประเทศเดียวและประเทศแรกในภูมิภาคเชียตะวนออกฉียง้ นับตั้งแ่ปี 1965 สิงคโปร์ได้ดำเนินนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจที่แตกต่างกันในแ่ละยุคสมัยเพื่ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นในแ่ละช่วง ...

ญี่ปุ่นรุกตลาดอาหารอาเซียนจับมือซีพี รับกำลังซื้อชนชั้นกลางโตพรวด

... และยินดีจะจับจ่ายซื้อผลิตภัณฑ์อาหารที่ราคาสูง วอลล์สตรีต เจอร์นัล ั้งข้อสังเกตว่า การเพิ่มจำนวนของผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อสูงในประเทศแถบนี้... ... โดยตั้งเป้าตอบสนองต่อความต้องการเนื้อสัตว์และปศุสัตว์ที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วในจีนตลอดจนเเชียอาคเนย์ นอกเหนือจากจับมือกับกลุ่มซีพี... ... ที่สะท้อนถึงการรุกคืบของบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นเข้ามาเจาะกลุ่มผู้บริโภคใน ย่านเชียตะวนออกฉียง้ "ประชากรราว...

ไทยติด 1 ใน 10 ประเทศเเชียที่มีอำนาจทางเศรษฐกิจที่กำลังเติบโ

ภูมิภาคเเชีย โดยเฉพาะเชียตะวนออกฉียง้ คือหนึ่งในภูมิภาคอันดับต้นๆ ... ... ประเทศเเชียที่มีอำนาจทางเศรษฐกิจที่กำลังเติบโ ภูมิภาคเเชีย โดยเฉพาะเชียตะวนออกฉียง้... ... โดยสื่อมวลชนชาติตะวันตกได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มผู้นำในแถบเดียวกันถึงร้อยละ 79 ขณะที่ผู้นำชาติตะวันออกให้ความไว้วางใจสื่อมวลชนตะวันตกเพียงร้อยละ...

รู้จักยวี่ซี เมืองปริมณฑลที่มีศักยภาพของมณฑลยูนนาน

...  เมืองยวี่ซีตั้งอยู่ทางใ้ของนครคุนหมิง (เมืองเอกของมณฑลยูนนาน) ... ... เมืองยวี่ซียังอยู่ในเส้นทางคมนาคมทั้งทางถนนและรถไฟ เพื่เชื่อมไปประเทศในเชียตะวนออกฉียง้อย่างลาวและเวียดนามอีกด้วย ... ... ยังเล็งเห็นว่าภาคตะวันตกเฉียง้ของจีนยังมีศักยภาพการเติบโตของธุรกิจ ... ... เนื่องจากธุรกิจนี้ส่วนใหญ่มักกระจุกตัวในภาคตะวันออก (ครองส่วนแบ่งตลาดร้อยละ ...
China

การบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

     เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 กรมเชียตะวนออกได้มีโอกาสต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา ภาควิชาเชียตะวนออกฉียง้ศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ... ... เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่แก่สาธารณชน       นายประพันธ์ ดิษยทั รองอธิบดีกรมเชียตะวนออกได้กล่าวเปิดงานและร่วมการบรรยายในครั้งนี้ ...
Pages: 1 2 3 4 Next
  relevance date