ค้นหา

 
Found: 7
Where: tags — เสวนา [x]

งาน “ยุวทูตความดีไทย : สานสัมพันธ์ไทย – จีน

... ภายในงานยังมีกิจกรรมให้ความรู้ความบันเทิง อาทิ การเสวนา “มารู้จักประเทศจีนกันเถอะ” ซึ่งได้เน้นการแบ่งปันประสบการณ์ในการมีปฏิสัมพันธ์กับชาวจีน ... ... รวมทั้งมีการประกวดแข่งขันการคิดคำขวัญที่สะท้อนความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างไทย-จีน และการแสดงความสามารถของนักเรียนยุวทูตความดีด้วย

บทความเส้นทางสายไหมทางทะเล (Maritime Silk Road) ในยุคสีจิ้นผิง

... "Forging China-Asean Community of Common Destiny, Building a Maritime Silk Road of 21st Century" โดย รศ.ดร. อักษรศรี พานิชสาส์น ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน แห่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ผู้เข้าร่วมเสวนา ได้เขียนบทความวิเคราะห์ยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมทางทะเลของประธานาธิบดีสีจิ้นผิง ดังนี้ ...

งานเสวนาร่วมกระทรวงการต่างประเทศและธนาคารกสิกรไทย "ประสบการณ์การปฏิรูปเศรษฐกิจจีนและโอกาสที่ธุรกิจไทยไม่ควรพลาด" ...

... เช่นส่งเจ้าหน้าที่ไปพบกับบริษัทผู้ค้าจีนพร้อมกับลูกค้า รวมทั้งเสนอการทำวงเงินค้ำประกันแก่ผู้ค้าจีน ซึ่งจะช่วยชดเชยและปิดช่องว่างที่จีนไม่รับ L/C ของบริษัทไทยได้ บรรยากาศงานเสวนา คลิก อ้างอิงข้อมูลและรูปภาพจาก : กองเอเชียตะวันออก 3 กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ

งานเสวนาร่วมกระทรวงการต่างประเทศและธนาคารกสิกรไทย "ประสบการณ์การปฏิรูปเศรษฐกิจจีนและโอกาสที่ธุรกิจไทยไม่ควรพลาด" ...

... และปฏิรูปตลาดสินค้า ก่อนตลาดแรงงาน และตลาดการเงิน นอกจากนี้ จีนได้เปิดประเทศอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยจีนเริ่มเปิดให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนในจีนเฉพาะในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ... ... ประชากรกว่าร้อยละ 50.6 ของจีนอาศัยอยู่ในเขตเมือง บรรยากาศงานเสวนา คลิก [1] เป็นระบบที่อนุญาตให้เกษตรกรขายผลผลิตทางการเกษตรส่วนที่เกินจากโควต้าที่ต้องส่งให้รัฐสู่ตลาดได้ ...

งานเสวนาร่วมกระทรวงการต่างประเทศและธนาคารกสิกรไทย "ประสบการณ์การปฏิรูปเศรษฐกิจจีนและโอกาสที่ธุรกิจไทยไม่ควรพลาด" ...

... เนื่องจากต้นทุนในการเลี้ยงดูบุตรในจีนสูงมาก 7. ปัญหาฟองสบู่ในภาคอสังหาริมทรัพย์จีน ศ.ดร. หวัง ต้าซู่ รัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นจีนมีมุมมองต่างกันเกี่ยวกับการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องของราคาที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ ... ... และไม่มีหลักประกันว่าจะมีงานทำในระยะต่อไป บรรยากาศงานเสวนา คลิก อ้างอิงข้อมูลและรูปภาพจาก : กองเอเชียตะวันออก ...

งานเสวนาร่วมกระทรวงการต่างประเทศและธนาคารกสิกรไทย "ประสบการณ์การปฏิรูปเศรษฐกิจจีนและโอกาสที่ธุรกิจไทยไม่ควรพลาด" ...

... เช่น อุตสาหกรรมเบา อุตสาหกรรมสิ่งทอ จะย้ายออกจากจีนเข้าสู่ไทยและประเทศอื่น ๆ ในอาเซียน จีนและไทยจะยังคงเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมเครื่องจักรไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ บรรยากาศงานเสวนา คลิก อ้างอิงข้อมูลและรูปภาพจาก : กองเอเชียตะวันออก 3 กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ

ทัศนะจากการสัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้อ “Regional Outlook Forum 2018: Trends, Uncertainties, Opportunities” จัดโดยสถาบัน ISEAS Yusof Ishak สิงคโปร์

... เมียนมา และมาเลเซีย ในประเด็นที่น่าจับตามอง  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมหาอำนาจ (สหรัฐฯ - จีน) และผลกระทบต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้                  การเสวนาฯ ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ กับจีน ซึ่งมีทั้งในรูปแบบของการแข่งขันและความร่วมมือ ...
  relevance date