ค้นหา

 
Found: 37
Where: tags — เศรษฐกิจ [x]

การประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการไทย-เวียดนาม (Joint Cabinet Retreat - JCR) ครั้งที่ 3

... บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน บันทึกข้อตกลงด้านการจ้างแรงงาน บันทึกความเข้าใจเพื่อสถาปนาความสัมพันธ์เมืองคู่มิตรระหว่างจังหวัดอุบลราชธานีกับจังหวัดคอนตูม ... ... นายกรัฐมนตรีเวียดนามได้กล่าวคำปาฐกถาเกี่ยวกับนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจของเวียดนาม และความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับเวียดนามในการสัมมนาการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับเวียดนาม ...

เมียนมา : หุ้นส่วนยุทธศาสตร์โดยธรรมชาติของไทย

... สิ่งที่ผู้นำของไทยและเมียนมาได้หารือกันทั้ง 7 ประเด็นที่กล่าวมาข้างต้นซึ่งครอบคลุมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ สังคม แรงงาน การเชื่อมโยงด้านคมนาคมขนส่ง รวมทั้งความร่วมมือในกรอบพหุภาคีข้างต้นนั้น สะท้อนถึงความสัมพันธ์ฉันมิตรที่แนบแน่นระหว่าง ...
Myanmar

มหานครฉงชิ่ง ฐานผลิตคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คที่ใหญ่ที่สุดในโลก

... นครเซี่ยงไฮ้ นครหางโจวและนครเจียงซู ภาพประกอบจาก http://image.baidu.com  จากนั้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 จากการพัฒนาเศรษฐกิจที่รวดเร็วของจีนได้ส่งผลให้อัตราค่าจ้างแรงงานเมืองในแถบชายฝั่งทะเลตะวันออกของจีนเพิ่มสูงขึ้น กอปรกับเข้าสู่ยุคที่เศรษฐกิจจีนกระจายการเติบโตไปยังภูมิภาคอื่น ...

โอกาสของแรงงานไทย เมื่อฮ่องกงกำลังจะเริ่มประสบกับปัญหาขาดแคลนประชากรวัยทำงานในอีก 5 ปีข้างหน้า

... รัฐบาลยังไม่มีข้อมูลเพียงพอเกี่ยวกับสถานะทางเศรษฐกิจของผู้ที่จะมีอายุย่างเข้า 60 หรือ 65 ปี ... ... โดยหนังสือพิมพ์South China Morning Post พยายามสอบถามข้อมูลจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนา กระทรวงศึกษาธิการ ...

สรุปการสัมมนาเรื่อง "การศึกษาความเป็นไปได้การจัดทำความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ครอบคลุมระหว่างไทย - เกาหลีใต้"

... ได้นำเสนอผลการศึกษา พบว่า CEPA น่าจะช่วยส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแก่ทั้งสองฝ่าย โดยเป็นการต่อยอดและลดทอนอุปสรรคจาก ... ... ทั้งในด้านการค้า การลงทุน บริการทรัพย์สินทางปัญญา และแรงงาน อย่างไรก็ตาม ทั้งสองฝ่ายยังคงต้องเผชิญกับอุปสรรคทางภาษี ...

"จีน" หนุนเด็กจบใหม่เปิดธุรกิจ งัดกลยุทธ์แก้คนล้นงาน

... นายหลิวเห็นด้วยกับ มาตรการสนับสนุนให้คนจบใหม่เริ่มต้นธุรกิจ เพราะไม่เพียงคลายแรงกดดันในตลาดแรงงาน แต่ยังช่วยปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจด้วย ด้านนายเฉิน ติงปัง ซึ่งจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยซุน ยัต เซน ในมณฑลกว่างโจว ปัจจุบันเป็นเจ้าของร้านอาหารในมณฑลดังกล่าวมองว่า ...

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เดินทางเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาอย่างเป็นทางการในฐานะผู้แทนพิเศษของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

... และยินดีที่ไทยได้รับเลือกให้เป็นประธานกลุ่ม ๗๗ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับหลักการเศรษฐกิจพอเพียงโดยนางออง ซาน ซู จี ให้ความสนใจอย่างมากและไต่ถามต่อเนื่องในหลายประเด็นและพร้อมส่งคณะเจ้าหน้าที่เมียนมาเดินทางมาศึกษาดูงานด้านดังกล่าวตามคำเชิญ ... ... และเกิดประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนของคนในพื้นที่อย่างแท้จริง และแจ้งว่าแรงงานเมียนมาในไทยได้รับการเอาใจใส่ดูแลจากฝ่ายไทยเท่าเทียมกับแรงงานไทย ...

นายมุน แช-อิน ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี เยือนไทยอย่างเป็นทางการ

... -เกาหลีใต้ ได้แก่ ความร่วมมือด้านภาพยนตร์และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การจัดตั้งศูนย์ศึกษาเกาหลีในไทยและการเรียนการสอนภาษาเกาหลีในไทย ... ... ซึ่งจะช่วยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของไทยและเตรียมความพร้อมสาหรับการรองรับธุรกิจการค้าการลงทุนจากเกาหลีใต้ในอนาคต            สำหรับแรงงานไทยที่เดินทางไปทางานในเกาหลีใต้นั้น ผมย้ำกับท่านประธานาธิบดีมุนฯ ...

รายงานสภาวะเศรษฐกิจญี่ปุ่น ในรอบ 6 เดือน (กันยายน 2559 - กุมภาพันธ์ 2560)

... ความเชื่อมั่นในการใช้จ่ายค่อนข้างต่ำของประชาชน  2) ปัญหาสังคมผู้สูงอายุ และ  3) การขาดแคลนแรงงาน และระบบการจ้างงานที่มีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ           อย่างไรก็ดี ในปี 2560 รัฐบาลญี่ปุ่น คาดว่า เศรษฐกิจญี่ปุ่นจะขยายตัวประมาณร้อยละ 1.5 และมีอัตราเงินเฟ้อร้อยละ 1.1 และหากยังคงดำเนินนโยบาย ...
Japan

บทความพิเศษจากนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสครบรอบ ๔๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - เวียดนาม

... เวียดนามเป็นตลาดของสินค้าไทย  เป็นแหล่งลงทุน และกำลังเป็นแหล่งแรงงาน ซึ่งสอดคล้องกับผลประโยชน์ของเวียดนาม การที่เวียดนามเป็นสมาชิก ... ... Partnership เวียดนามจำเป็นต้องปรับปรุงกฎระเบียบด้านเศรษฐกิจให้มีความเป็นสากล  ดังนั้น ภาครัฐและภาคเอกชนจะต้องใช้โอกาสนี้ร่วมกันผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจในด้านต่าง ...
Pages: 1 2 3 4 Next
  relevance date