ค้นหา

 
Found: 9
Where: tags — เศรษฐกิจ [x]

บทความเนทางสายไหมทางทะเล (Maritime Silk Road) ในยุคสีจิ้นผิง

... รัฐบาลมณฑลจีนที่เกี่ยวข้องก็ขานรับทันที โดยเฉพาะมณฑลฝูเจี้ยน (ฮกเกี้ยน) ได้มีการจัดประชุมฟอรั่มทางเศรษฐกิจเกี่ยวกับ "เนทางสายหมในศตวรรษใหม"” ขึ้นที่เมืองเฉวียนโจว มณฑลฝูเจี้ยน เมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ...

การผลักดันโครงการด้านเศรษฐกิจภายใต้นโยบายเนทางสายไหมของนครซีอาน

... สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน ได้นำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวกับความคืบหน้าการผลักดัน โครงการด้านเศรษฐกิจภายใต้นโยบายเนทางสายหม ของคณะกรรมการปฏิรูปและพัฒนาประจำนครซีอาน เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558 สรุปได้ดังนี้ คณะกรรมการการปฏิรูปและพัฒนาประจำนครซีอานได้อนุมัติแผนการพัฒนา ...

งานเสวนาร่วมกระทรวงการต่างประเทศและธนาคารกสิกรไทย "ประสบการณ์การปฏิรูปเศรษฐกิจจีนและโอกาสที่ธุรกิจไทยไม่ควรพลาด" วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรม Landmark (ตอนจบ)

... การเปิดตลาด ในประเด็นข้างต้น การเปิดตลาดมีความเกี่ยวข้องกับมณฑลกวางตุ้งโดยตรง รัฐบาลกลางชุดใหม่ของจีนเสนอแนวคิด 2 เรื่อง ในการดำเนินความสัมพันธ์กับต่างประเทศ ได้แก่ แนวเขตเศรษฐกิจทางสายไหมซึ่งอิงจากเรื่องราวในเรื่องไซอิ๋ว ในการนำไปสู่ความร่วมมือกับประเทศด้านบนที่มีแผ่นดินติดกับจีน เนทางสายไหมทางทะเลศตวรรษที่ 21 ซึ่งอิงจากการเดินเรือของเจิ้ง เหอ ซึ่งในอดีตได้นำกองเรือแล่นไปค้าขายถึงทวีปแอฟริกาฝั่งตะวันออก ...

ยุทธศาสตร์ "One Belt One Road" สร้างสมานฉันท์

... การรุกคืบของจีนกระทำใน 2 กรอบกว้างๆ คือ "แถบเศรษฐกิจนทางสายไหมทางบก" หรือ New Silk Road Economic Belt ที่มุ่งเชื่อมโยงสู่ตะวันออกกลาง ... ... หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐจัดตั้ง "กองทุนเ้นทางไหม" (ขณะนี้ ยังไม่ได้กำหนดลักษณะการใช้ประโยชน์ของเงินกองทุนที่ชัดเจน) ...

มหานครฉงชิ่ง จุดบรรจบเ้นทางโลจิสติกส์ตะวันออกและตะวันตก

... มหานครฉงชิ่งมีการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็ว ... ... โดยเฉพาะการพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน อาทิ เ้นทางคมนาคมขนส่งที่สามารถเชื่อมโยงไปทั่วจีนและเชื่อมโยงออกสู่ต่างประเทศ ... ... รัฐบาลจีนได้อนุมัติการก่อตั้งเขตเศรษฐกิจหม่เหลี่ยงเจียง (Liangjiang New District) ... ... เพื่อรองรับการขยายตัวของการขนส่งผ่านแม่น้ำแยงซีเกียงที่มีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง  เนทางสายไหมทางบก เชื่อมโยงจีนกีบเอเชียกลางและยุโรป  ...

อุตสาหกรรมไฮเทคมณฑลส่านซีกับโอกาสสู่การลงทุนในไทย

... เพราะเทคโนโลยีถือเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สามารถบ่งบอกความสำเร็จในด้านเศรษฐกิจ แผนสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฉบับแรกของประเทศเริ่มขึ้นเมื่อในปี ... ... โดยมีเป้าหมายสำคัญในปี 2020 ไว้ดังนี้ ัดส่วนการเติบโตของการวิจัยไม่ต่ำกว่าร้อยละ ... ... วิสาหกิจจำนวนมากเริ่มลงทุนในวิสาหกิจภาคใหม่ที่นอกเหนือไปจากการใช้ทรัพยากรหรือตามแนวทางปฏิบัติเดิม ... ... โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศที่มีพื้นที่ครอบคลุมตามแผนยุทธศาสตร์เนทางสายไหมทางบกของรัฐบาล ...

จับตาทิศทางการเติบโตของเขตเศรษฐกิจหม่เทียนฝู่ นครเฉิงตู

... พัฒนาให้เป็นเขตเศรษฐกิจพื้นที่ตอนในของจีนที่สามารถเชื่อมจีนกับทวีปยุโรปและเอเชีย        2. สร้าง “แนวเขตเศรษฐกิจนทางสายหม” เพื่อส่งเสริมเขตพื้นที่ด้านตะวันตกของจีนให้เป็นที่ยอมรับและมีศักยภาพรองรับการค้าระหว่างประเทศได้ ...

ซีอานประกาศ Free Transit Visa 72 ชั่วโมง ำหรับ 51 ประเทศ ่งเสริมการท่องเที่ยว

... นอกจากสอดคล้องกับมาตรการผลักดันให้นครซีอานเป็น International Metropolis ภายในปี 2020 แล้ว ยังสอดคล้องกับการยกให้นครซีอานเป็นจุดสำคัญภายใต้ยุทธศาสตร์เขตเศรษฐกิจนทางสายหม (Silk Road Economic Belt) ของจีน ล่าสุด ทราบว่าจะมีการเปิดเที่ยวตรง ซีอาน-สิงคโปร์ โดยสายการบินโลว์คอสต์ไทเกอร์แอร์ ...

บอร์กโดซ์แห่งบูรพาทิศ ทำความรู้จักเขตปกครองตนเองหงเหอ ดาวรุ่งจากมณฑลยูนนาน : โอกาสของไทยในอนาคต

... จึงเป็นหนึ่งในมณฑลที่อยู่บนเนทางสายไหมตามยุทธศาสตร์ One Belt One Road... ... สามารถเดินทางจากด่านบ่อหานของจีนผ่านเ้นทาง R3A ถึงด่านเชียงของจังหวัดเชียงราย... ... หงเหอสำหรับการเชื่อมโยงจีนตอนใต้กับเวียดนามเหนือ และการมีพื้นฐานด้านเศรษฐกิจที่ดี จะเป็นปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาเพื่อดึงดูดนักลงทุน การส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีเหมิ่งจื้อ...
  relevance date