ค้นหา

 
Found: 34
Where: tags — เศรษฐกิจ [x]

กระทรวงการต่างประเทศกับการแก้ไขปัญหาการลักพาตัวคนไทยโดยเกาหลีเหนือ

... เกี่ยวกับปัญหาลักพาตัวชาวต่างชาติโดยเกาหลีเหนือ ซึ่งจัดโดยคณะสังคมศาสตร์... ... ในช่วงทศวรรษที่ 1970 - 1980 (ราว ๆ ปี พ.ศ. 2510 ้น ๆ ไปจนถึง 2520 กว่า ๆ) หน่วยงานของเกาหลีเหนือได้ลักพาตัวชาวต่างชาติจากประเทศต่าง... ... ทำให้ญี่ปุ่นสามารถเสนอความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นสิ่งที่เกาหลีเหนือต้องการได้...

นายมุน แช-อิน ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี เยือนไทยอย่างเป็นทางการ

... และเพื่อขับเคลื่อนประเด็นที่ตกลงกันไว้ให้มีผลเป็นรูปธรรม            ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้ตกลงที่จะรื้อฟื้นการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือด้านเศรษฐกิจไทย – เกาหลี้ (KOTCOM) ที่มีรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศเป็นประธาน โดยจัดการประชุมฯ ภายในปีนี้  ...

ผลกระทบจากโศกนาฏกรรมเรือเซวอลอัปปาง

... ทางรัฐบาลเกาหลี้จะมีการออกกฎหมายด้านความปลอดภัยในด้านการคมนาคมและการขนส่งอย่างรัดกุมมากขึ้นเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต นอกจากนี้แล้ว ยังก่อให้เกิดผลกระทบด้านเศรษฐกิจภายในประเทศด้วยเช่นกันเนื่องจากชาวเกาหลี้ได้อยู่ในภาวะเศร้าโศกต่อการสูญเสียของผู้เสียชีวิตและงดกิจกรรมและงานรื่นเริงต่างๆลงไป ...

กาหลี้ : หุ้นส่วนยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านของไทย

... จะร่วมกันขับเคลื่อนความร่วมมือ “หุ้นส่วนยุทธศาสตร์” ให้เป็นรูปธรรม ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสังคมและวัฒนธรรม  ไทยและเกาหลี้มีผลประโยชน์ร่วมกันในด้านใดบ้าง? ในการหารือระหว่างนางคัง คยอง-ฮวา กับนายดอน ปรมัตถ์วินัย ...

ผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลี้)

... และรัฐบาลใหม่ของเกาหลี้จะเร่งฟื้นความเชื่อมั่นจากปัญหาการเมืองภายในช่วงปีที่ผ่านมา ซึ่งน่าจะส่งผลต่อไทยดังนี้ (1) เศรษฐกิจภูมิภาคน่าจะกระเตื้องไปในทิศทางบวก (2) เกาหลี้น่าจะผ่อนคลายการกดดันเกาหลีเหนือผ่านประเทศที่สามอย่างไทย (3) ัวเลขนักท่องเที่ยวเกาหลี้น่าจะยังอยู่ในช่วงขาขึ้น ...
South Korea

สรุปการสัมมนาเรื่อง "การศึกษาความเป็นไปได้การจัดทำความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ครอบคลุมระหว่างไทย - เกาหลี้"

... และสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) จัดการสัมมนาเรื่อง "การศึกษาความเป็นไปได้การจัดทำความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ครอบคลุมระหว่างไทย - เกาหลี้" เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ...

กาหลี

ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจ : เกาหลี

กาหลีเหนือ

ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจ : เกาหลีเหนือ

การประชุม Policy Consultations (PC) ครั้งที่ ๒ ระหว่างไทย - สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลี้) ณ โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่

... และประธานกลุ่ม G77 ของไทยในปี ๒๕๕๙ ซึ่งไทยได้เสนอหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นตัวอย่างในการบรรลุวาระเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในโอกาสนี้ ... ... ทั้งสองฝ่ายแสดงความตั้งใจให้การประชุมมีความต่อเนื่องเพื่อรักษาพลวัตของความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดมากขึ้น โดยฝ่ายเกาหลี้เสนอจะจัดการประชุม PC ครั้งที่ ๓ ในปีหน้า On 7 March ...

IMD เผยเกาหลี้ติดอันดับ 26 ขีดความสามารถการแข่งขัน 60 ประเทศทั่วโลก

... มาอยู่อันดับที่ 24 ในปี 2556 เนื่องจากปัญหาหนี้ภาครัฐของเกาหลี้ และการใช้จ่ายเงินของรัฐบาลเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ่เกาหลี้ก็ยังสามารถคงอันดับ 1 ในส่วนของอัตราการว่างงานในระยะยาว อัตราการรีไซเคิลกระดาษและการลงทุนเพื่อการวิจัยต่อ ...
Pages: 1 2 3 4 Next
  relevance date