ค้นหา

 
Found: 21
Where: tags — เศรษฐกิจ [x]

อินดนีซีย

ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจ : อินดนีซีย

อินดนีเซียดันอุตฯไข่มุกผงาดเวทีโลก

... ครองส่วนแบ่งการผลิตไข่มุกโลกถึง 50% แม้ทุกวันนี้ อินดนีซีย จะเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ผลิตไข่มุกรายใหญ่สุดของโลก แต่ผู้เชี่ยวชาญก็เห็นว่า มีความจำเป็นที่ประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งนี้ ...

การเดินทางเยือนอินโดนีเซียของรองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก

... รองอธิบดีกรมเอเชียแปซิฟิกและแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศอินโดนีซีย ณ กรุงจาการ์ตา ในโอกาสเดินทางเยือนอินโดนีซีย... ... เพื่อติดตามความร่วมมือระหว่างไทยกับอินโดนีซีย พบหารือกับหน่วยงานด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงของอินโดนีซีย... ... การเตรียมการการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย - อินดนีซีย ครั้งที่ 9 ซึ่งฝ่ายอินโดนีเซียจะเป็นเจ้าภาพ...

เยี่ยมเยือนเพื่อนบ้าน

อินดนีซีย : ร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม ถ่ายทอดผลประโยชน์สู่ประชาชน ... ... ที่ต้องร่วมกันถ่ายทอดผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมสู่ประชาชนอย่างแท้จริง เพราะอินโดนีซียและไทยมีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดเป็นลำดับหนึ่งและสองและมีบทบาทสำคัญในอาเซียน ...

เอกชนอินโดนีเซียชมเชยนโยบายเกษตรไทย

... ของโลก ทำให้นักธุรกิจในอุตสาหกรรมอาหารมองว่า อินดนีซียเป็นทั้งตลาดที่กำลังเติบโตและมีศักยภาพ สามารถเป็นฐานการผลิตได้ ... ... และโดยที่อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มที่เป็นธุรกิจส่วนใหญ่ในภาคเศรษฐกิจของอินโดนีซียและความต้องการสินค้าที่มีอยู่ตลอด ...

ไทยติด 1 ใน 10 ประเทศเอเชียที่มีอำนาจทางเศรษฐกิจที่กำลังเติบโต

... สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส และเยอรมนี นอกจากนี้ ยังพบด้วยว่า ใน 10 ประเทศชั้นนำที่จะขยายอิทธิพลทางเศรษฐกิจโลก มีประเทศจากเอเชียเกินครึ่งซึ่งประกอบด้วย ไทย จีน อินเดีย ญี่ปุ่น ฮ่องกง สิงคโปร์ และอินโดนีซีย จากผลการสำรวจพบว่า ชาติตะวันตกกำลังมองหากลุ่มตลาดที่กำลังพัฒนา อาทิ อินเดียและบราซิล ...

ญี่ปุ่นรุกตลาดอาหารอาเซียนจับมือซีพี รับกำลังซื้อชนชั้นกลางโตพรวด

... ทางบริษัทอาจพิจารณาส่งสินค้าไปขายนอกอินโดนีเซียถ้าธุรกิจไปได้สวย ... ... "ประชากรราว 600 ล้านคนในภูมิภาคนี้ เศรษฐกิจกำลังเติบโตพร้อม ... ... ล้านดอลลาร์ ซื้ออีติกา อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิงส์ ... ... หลังจากเข้าเทกโอเวอร์บริษัทเครื่องดื่มในมาเลเซียเมื่อปี 2554 ด้วยมูลค่า ...

ของแพง-ค่าแรงขึ้น เบรกทัวริสต์จีน...เมินช็อปสิงคโปร์

... ในขณะที่ยอดของนักท่องเที่ยวรวมทั้งหมดลดลง 1.7% นอกจากนี้ ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในภูมิภาคยังทำให้ผู้ประกอบการค้าปลีกในสิงคโปร์ต้องเผชิญ ... ... ที่ไม่รวมอุตสาหกรรมยานยนต์ สำหรับยอดการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวจีน อินดนีซีย และอินเดียรวมกัน คิดเป็นสัดส่วน 20% ของยอดขายค้าปลีกในสิงคโปร์ทั้งหมด ...

ภาพรวมสถิติการค้าไทย-กว่างซี ปี 2557

... โดยไทยเป็นฝ่ายได้ดุลการค้ากว่างซี 1,668 ล้านหยวน ซึ่งเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศของไทยเป็นอย่างมาก ... ... ในภาพรวมแล้วไทยเป็นคู่ค้าลำดับที่ 4 ของกว่างซี รองจากเวียดนาม อินดนีซีย และสิงคโปร์ ส่วนมาเลเซียเป็นประเทศที่สูญเสียส่วนแบ่งทางการตลาดมากที่สุด ...

บทความเส้นทางสายไหมทางทะเล (Maritime Silk Road) ในยุคสีจิ้นผิง

... และอินโดนีซียไม่มีข้อขัดแย้งกับจีนในประเด็นพื้นที่ทับซ้อนในทะเลจีนใต้ ล่าสุด อินดนีเซียยังได้พยายามเป็น “ตัวกลาง”... ... ประเทศในอาเซียน คือ เวียดนาม ฟิลิปปินส์ มาเลเซียและบรูไน เมื่อผู้นำระดับสูงสุดของจีนส่งสัญญาณชัดเจนในเรื่องของการใช้เส้นทางสายไหมทางทะเล... ... (ฮกเกี้ยน) ได้มีการจัดประชุมฟอรั่มทางเศรษฐกิจเกี่ยวกับ "เส้นทางสายไหมในศตวรรษใหม"”...
Pages: 1 2 3 Next
  relevance date