ค้นหา

 
Found: 8
Where: tags — เศรษฐกิจ [x]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง สำรวจพื้นที่ชายดนทย – เมียนมา ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก

... ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ทีมประเทศไทย และกระทรวงการต่างประเทศ เดินทางสำรวจพื้นที่ชายดนทย – เมียนมา ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก (East West Economic Corridor – EWEC) หรือทางหลวงสายเอเชีย ผ่าน อ.แม่สอด จ.ตากในฝั่งไทย ...
Myanmar

การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือ (JC) ไทย – ลาว ครั้งที่ 20

เมื่อวันที่ 25 – 27 ตุลาคม 2558 ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือ (... ... "การพัฒนาความเชื่อมโยงข้ามแดนทย – ลาว" กล่าวคือ ... ... ลาวและความร่วมมือด้านการจ้างงานแรงงานไทย – ลาว ในด้านเศรษฐกิจ ที่ประชุมฯ หารือแนวทางส่งเสริมการขยายค้าชายแดนระหว่างไทยกับลาวซึ่งมีสัดส่วนถึงร้อยละ ... ... เพื่อเป็นพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาการเชื่อมโยงท่องเที่ยวข้ามแดนทย – ลาวสำหรับพื้นที่ชายดนทย – ลาวในบริเวณอื่น ...

ทย-เมียนมา กระชับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์โดยธรรมชาติ

... ฝ่ายไทยเสนอให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดของไทยกับมุขมนตรีภาคและรัฐของเมียนมาที่ติดกับชายแดนทย - เมียนมา เพื่อส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในพื้นที่ชายดน                 2. ด้านเศรษฐกิจ ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะเพิ่มมูลค่าการค้าทวิภาคีเป็นสองเท่า ภายในปี 2565 และยืนยันความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายให้มีความคืบหน้า ...

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานร่วมฝ่ายไทย ก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2

... กอกะเร็กและพิธีปฐมฤกษ์เริ่มการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย – เมียนมาร์ แห่งที่ 2 ข้ามแม่น้ำเมย/ต่องยิน... ... เป็นส่วนหนึ่งของโครงการถนนสามฝ่ายระหว่างไทย-เมียนมา-อินเดีย และเป็นส่วนหนึ่งของระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic... ... การพัฒนาความเชื่อมโยงทางด้านคมนาคมบริเวณชายแดนทย-เมียนมา ถือเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่าย...

เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงย่างกุ้ง นำนักธุรกิจสำรวจเส้นทาง India-Myanmar-Thailand Trilateral Highway

... รวมทั้งเยือนเมือง Kalaymyo เมืองใหญ่ใกล้ชายแดนกับอินเดีย และทางผ่านที่สำคัญ... ... สภาหอการค้าและอุตสาหกรรม Mandalay สภาหอการค้าชายแดน Kalay-Tamu ตลอดจนพบหารือกับผู้แทนภาครัฐของรัฐ... ... ซึ่งจะเอื้อต่อการค้าการลงทุน และประสงค์ให้ภาคเอกชนไทยได้รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานในพื้นที่ รวมทั้งเห็นศักยภาพทางเศรษฐกิจด้วยตนเอง โดยในส่วนของ...
Myanmar

ทย - มาเลเซีย : หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่เข้มข้น

... และการแก้ไขปัญหาบุคคลสองสัญชาติ       (2) การพัฒนาเศรษฐกิจและความเชื่อมโยงตามแนวชายแดน ที่ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันให้ยกระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือขึ้นเป็น... ... และการพัฒนาที่ยั่งยืนของทั้งสองประเทศ เพราะไทยและมาเลเซียเป็นประเทศที่มีศักยภาพด้านการค้า... ... ที่คั่งค้างให้มีความคืบหน้า โดยเฉพาะ ด้านการพัฒนาพื้นที่ชายดน และการสร้างความเชื่อมโยงไร้รอยต่อ ...

โครงการนำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศเยือนจังหวัดชายแดนภาคใต้

... ซึ่งเป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาแบบทวิภาษา (ภาษามลายูถิ่น - ภาษาไทย) คณะได้เดินทางไปพบปะพูดคุยกับชาวบ้านที่ชุมชนสองวิถีในตำบลทรายขาว... ... และเดินทางไปเยี่ยมชมเวทีชาวบ้านกัมปงตักวา โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงฯ บ้านรอตันบาตู... ... รองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกได้มีโอกาสพบหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้แทนหน่วยงานในพื้นที่เกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่ชายดน การพัฒนาความเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม...

งานเสวนาร่วมกระทรวงการต่างประเทศและธนาคารกสิกรไทย "ประสบการณ์การปฏิรูปเศรษฐกิจจีนและโอกาสที่ธุรกิจไทยไม่ควรพลาด" วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรม Landmark (2)

... รัฐบาลชุดใหม่ได้ประกาศทิศทางนโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจจีน รวมทั้งนโยบายการค้าและการลงทุนช่วงอีก ... ... ตามลำดับ 4) เปิดเสรีมณฑลชายแดน (opening up border areas) โดยที่ปัจจุบันฐานการผลิตสินค้าของจีนได้ย้ายเข้าไปสู่มณฑลในภาคกลาง ... ... รัฐบาลชุดใหม่ของจีนจึงมุ่งเน้นพัฒนาและเปิดเสรีบริเวณพื้นที่ชายดน และสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน ... ... โดยเฉพาะสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพจากไทย ฐานการผลิตของอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานหนาแน่น ...
  relevance date