ค้นหา

 
Found: 3
Where: tags — เศรษฐกิจ [x]

สรุปการสัมมนาเรื่อง "การศึกษาความเป็นไปได้การจัดทำความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ครอบคลุมระหว่างไทย - เกาหลีใต้"

... "การศึกษาความเป็นไปได้การจัดทำความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ครอบคลุมระหว่างไทย... ... ทั้งที่ไทยและเกาหลีใต้ต่างก็มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูง อีกทั้งคู่แข่ในอาเซียนของไทย เช่น สิงคโปร์... ... เกาหลีใต้ก็มีนโยบายคุ้มครองภาคการเกษตรอย่างมาก เช่น กุ ที่ให้สิทธิ MFN แก่ไทยในการนำเข้ากุ้ไทยที่อัตราภาษีร้อยละ...

มณฑลกุ้ยโจว : รูปแบบความสำเร็จของการพัฒนาการท่องเที่ยว

... ซึ่งดำเนินควบคู่ไปกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการพัฒนาเศรษฐกิจ บทความนี้นำเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวของมณฑลกุ้ยโจว ... ... มีพัฒนการที่โดดเด่นในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา สะท้อนผ่านสถิติการท่องเที่ยวหลายด้าน ซึ่เป็นผลจากการกำหนดยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนและลงมือปฎิบัติอย่างเป็นธรรม ...

"งานเทศกาลไทย ณ นครโอซากา ครั้งที่ 12" วันที่ 24 - 25 พ.ค. 2557 ณ ปราสาทโอซากา

... และทีมประเทศไทยประกอบด้วยสำนักงานส่เสริมการค้าระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ททท.สำนักงานโอซากา... ... และการจับรางวัลบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับกรุงเทพฯ-โอซากา ซึ่ได้รับความสนใจอย่างมากจากชาวญี่ปุ่น... ... ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นชาวคันไซสนุกสนานและเพลิดเพลินไปกับอาหารและผลไม้ยอดนิยมของเมืองไทย เช่น ต้มยำกุ แกงเขียวหวาน ผัดไทย ไก่ย่าง...
  relevance date