ค้นหา

 
Found: 11
Where: tags — เศรษฐกิจ [x] อาหาร [x]

นโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจและการเปิดประเทศของจีน ตอนที่ 4 (ตอนสุดท้าย) โอกาสและอุปสรรคสำหรับภาคธุรกิจไทยในปัจจุบัน

หลังจากที่เราได้นำเสนอบทความในหัวข้อนโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจและการเปิดประเทศของจีนไปถึง ... ... วันนัี้จึงขอนำเสนอบทความในตอนสุดท้ายคือ โอกาสและอุปสรรคสำหรับภาคธุรกิจไทยในปัจจุบัน... ... รวมทั้งใส่ใจกับความปลอดภัยทางอาหารมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง...

งานสัมมนาส่งเสริมโอกาสและความร่วมมือด้านการลงทุนกับเมียนมา วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559 เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ ห้องดุสิตธานี ...

... พิธีเปิดการสัมมนาการส่งเสริมโอกาสและความร่วมมือด้านการลงทุนกับเมียนมา... ... “ภาพรวมและทิศทางศักยภาพที่น่าค้นหาของเศรษฐกิจเมียนมา”                        ... ... และรองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 14.35 - 14.50 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 14.50 - 15.20 น.   การบรรยาย “มาตรการ...

พฤติกรรมการบริโภคของชาวเฉิงตูที่ผู้ประกอบการไทยควรรู้

... คุณภาพขนาดใหญ่ของโลกในอีกไม่ช้า ขอฝากส่งท้าย การเติบโตทางเศรษฐกิจที่รวดเร็วของนครเฉิงตู... ... ผู้บริโภคชาวเฉิงตูชื่นชอบและนิยมสินค้าไทยเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอาหาร ผลไม้ รวมถึงสินค้าสปาเพื่อสุขภาพ... ... เครื่องประดับและของตกแต่งบ้าน จึงเกิดเป็นโอกาสในการเข้ามาขยายตลาดสินค้าไทยคุณภาพในตลาดผู้บริโภคชาวเฉิงตู...

เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง นำนักธุรกิจไทยไปพบหารือกับหน่วยงานเศรษฐกิจของเมียนมาที่เนปิดอว์

... รวมทั้งโอกาสการลงทุนของไทย และทิศทางของนโยบายด้านเศรษฐกิจในอนาคต  ในการหารือ ฝ่ายเมียนมายืนยันนโยบายต้อนรับการลงทุนจากต่างประเทศ... ... โดยเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมเบา (light industry) สิ่งทอ และการแปรรูปอาหาร  สำหรับนโยบายด้านการเงินการคลังของเมียนมา... ... และทั่วประเทศภายในปี 2563 ทั้งนี้ ได้เปิดโอกาสให้บริษัทต่างชาติร่วมทุนด้านก๊าซธรรมชาติเหลว...

ญี่ปุ่นรุกตลาดอาหารอาเซียนจับมือซีพี รับกำลังซื้อชนชั้นกลางโตพรวด

... ย่านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ "ประชากรราว 600 ล้านคนในภูมิภาคนี้ เศรษฐกิจกำลังเติบโตพร้อม ๆ ไปกับการเพิ่มขึ้นของชนชั้นกลาง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นโอกาสใหญ่สุดท้ายในเอเชีย-แปซิฟิก" นายเรียวอิชิ ... ... โดยเฉพาะธุรกิจที่อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรอย่างอาหารและเครื่องดื่ม ส่งผลให้ตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลายเป็นเป้าหมายลำดับต้น ...

งานเสวนาร่วมกระทรวงการต่างประเทศและธนาคารกสิกรไทย "ประสบการณ์การปฏิรูปเศรษฐกิจจีนและโอกาสที่ธุรกิจไทยไม่ควรพลาด" วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรม Landmark (ตอนจบ)

ตอนที่ 4 การเสวนาเรื่อง “โอกาสและความท้าทายในการทำธุรกิจกับจีน ภายใต้บริบทของนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจของรัฐบาลใหม่” ตอนที่ 4 การเสวนาเรื่อง ... ... ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยด้านอาหาร เนื่องจากปัจจุบันชาวจีนซึ่งมีกำลังซื้อมากขึ้นให้ความสำคัญกับคุณภาพของ ...

เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงย่างกุ้ง นำนักธุรกิจสำรวจเส้นทาง India-Myanmar-Thailand Trilateral Highway

... และนักธุรกิจไทยสำรวจโอกาสด้านเศรษฐกิจตามเส้นทาง India-Myanmar-Thailand Trilateral... ... โลจิสติกส์และพลังงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ อาหารและเครื่องดื่อม และการบริหารจัดการน้ำ... ... ในระหว่างการเดินทาง คณะได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ Dr. Ye Lwin นายกเทศมนตรีของเมือง...
Myanmar

ตลาดน้ำ Cai Rang เศรษฐกิจแห่งแม่น้ำโขง

... และเป็นตลาดขายส่งผักและผลไม้ที่ใหญ่ที่สุดและมีความสำคัญทางเศรษฐกิจกับบริเวณจังหวัดที่อยู่ในแถบเดียวกันมาก... ... นอกจากที่จะมีการซื้อขายสินค้าแล้วนั้น ตลาดน้ำแห่งนี้ยังเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชม... ... จะมีเรือขนาดเล็กทำหน้าที่ขายอาหารและเครื่องดื่มให้กับพ่อค้าแม่ค้าบนเรือ...
Vietnam

Greater Bay Area ศูนย์กลางเทคโนโลยีระดับโลก

... และเทคโนโลยีชีวภาพสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร เป็นต้น 2.โอกาสของนักลงทุนโดยนักลงทุนสามารถเข้ามาร่วมลงทุน... ... โภชนาการ การเงิน การแพทย์ เป็นต้น 3. โอกาสในการดึงบริษัทด้านนวัตกรรมให้เข้ามาลงุทนในไทย... ... ซึ่งจะสามารถนำนวัตกรรมมาใช้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในอนาคต...

งานเสวนาร่วมกระทรวงการต่างประเทศและธนาคารกสิกรไทย "ประสบการณ์การปฏิรูปเศรษฐกิจจีนและโอกาสที่ธุรกิจไทยไม่ควรพลาด" วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรม Landmark (3)

... คลิก 1. สาเหตุของการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนในปี 2556 และผลกระทบต่อชนชั้นกลาง... ... พิสิทธิ์ฯมองว่าการปฏิรูปเศรษฐกิจจีนเป็นทั้งโอกาสและความท้าทายสำหรับภาคเอกชนของไทย... ... เพื่อช่วยพัฒนาชนบท และเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารของจีน ศ. ดร. หวัง ต้าซู่การพัฒนาและบริหารจัดการเขตเมืองเป็นอีกหนึ่งภาระกิจที่สำคัญของรัฐบาลชุดใหม่...
Pages: 1 2 Next
  relevance date