ค้นหา

 
Found: 2
Where: tags — เศรษฐกิจ [x] บทความ [x] การลงทุน [x]

โยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจและการเปิดประเทศของจีน ตอนที่ 1 พัฒนาการเศรษฐกิจจีนในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา

ทาง eastasiawatch ขอนำเสนอบทความเรื่องนโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจและการเปิดประเทศของจีน ซึ่งจะมีการแบ่เนื้อหาเป็ 4 ตอนด้วยกั วันนี้ขอนำเสนอ ... ... พัฒนาการเศรษฐกิจจีนใช่วงทศวรรษที่ผ่านมา 1.1 ภาพรวม 1.1.1 ตังแต%/%/^่ปี 2553 เป็นต้นมา ... ... โดยคำนึงถึงกำลังซื้อ (purchasing power parity: PPP) มีการคาดการณ์ว่าจีนจะก้าวขึ้นเ็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของโลกภายในทศวรรษนี้ ... ... เศรษฐกิจจีนยังคงพึ่งพาการลงทุนเป็นหลัก โดยสัดส่วนของการลงทุนต่GDP ค่อนข้างสูง ... ... รัฐบาลจีนตั้งแต%/%/^่ยุคประธานาธิบดีหู จิ่น%/%/^เทา และนายกรัฐมนตรีเวิน ...

พฤติกรรมการบริโภคของชาวเฉิงตูที่ผู้ประกอบการไทยควรรู้

ก่อนขยายฐานลูกค้าหรือเจาะตลาดสินค้าแห่ใหม่ ักธุรกิจหรือผู้ประกอบการจำเป็นอย่างยิ่งที่้องทราบถึงสภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของเมือง ... ... เป็นตลาดขนาดใหญ่ที่มีการค้าและการลงทุนที่เติบโเป็นอย่างมาก อีกทั้งประชากรส่วนใหญ่มีกำลังซื้เพิ่มขึ้ กลายเป็นที่ยอมรับและถูกจับตามองจากนักธุรกิจทั่วโลกในการที่จะแสวงหาโอกาสเข้ามาทำการค้าการลงทุนเพื่อจะได้มีส่วนแบ่งทางเศรษฐกิจในตลาดยักษ์ใหญ่แห่งนี้ ... ... และอันดับที่ 3 คือ นครเสินเจิ มีพื้นที่รองรับโครงการก่อสร้างทั้งสิ้ ... ... จึงเกิดเป็โอกาสในการเข้ามาขยายตลาดสินค้าไทยคุณภาพในตลาดผู้บริโภคชาวเฉิงตู กอปรกับบทความพฤติกรรมการบริโภคของชาวเฉิงตูที่ทางศูนย์บีไอซี ...
  relevance date