ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — เวียดนาม [x] สถิติการค้า [x]

ภาพรวมสถิติการค้าไทย-กว่างซี ปี 2557

... ได้นำเสนอข้อมูลสถานการณ์ทางเศรษฐกิจเกี่ยวกับภาพรวมสถิติการค้าระหว่างไทยและมณฑลกว่างซี... ... ของยอดการค้าต่างประเทศของกว่างซี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้ากับเวียดนาม ที่คิดเป็นร้อยละ 40.30 ของยอดการค้าต่างประเทศของกว่างซี... ....7 ซึ่งต่างจากการค้ากับกลุ่ม CLMV (Cambodia-Laos-Myanmar-Vietnam) ทีมีแนวโน้มขยายตัวไปในทางที่ดี...
  relevance date