ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — เวียดนาม [x] ปัญหาการขยายความเป็นเมือง [x]

ภาพยนตร์สารคดีสะท้อนชีวิตอาเซียน

... ด้วยภาพยนตร์นานาชาติ 58 เรื่อง นำเสนอปัญหาการขยายความเป็นเมืองอย่างรวดเร็ว ... ... ซึ่งเป็นประเด็นปัญหาสังคมที่สำคัญในภูมิภาคนี้ ภาพยนตร์จากกัมพูชา เรื่องหนึ่งนำเสนอเรื่องราวของชาวเขากัมพูชาที่ต่อสู้เพื่อสิทธิในที่ดินทำกินกับบริษัทต่างชาติ ... ... มีเวทีแสดงผลงานต่อผู้ชมในวงกว้าง ผู้ับฝ่ายศิลป์ของงาน "นายมาร์ค ... ... เยอรมนี มาเลเซีย ไทย และเวียดนาม นอกจากการฉายภาพยนตร์แล้ว ...
  relevance date