ค้นหา

 
Found: 17
Where: tags — เมียนมา [x]

โอกาสและความท้าทายในการค้าและการลงทุนกับประเทศเมียนมา...จาก กูรู

... ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังสัมมนา หัวข้อ โอกาสและความท้าทายในการค้าและการลงทุนกับประเทศเมียนมา กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการตางประทศ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังสัมมนา หัวข้อ "โอกาสและความท้าทายในการค้าและการลงทุนกับประเทศเมียนมา....

ผลการหารือระหว่างปลัดกระทรวงการต่างประเทศกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประทศเมียนมาในฐานะประธานอาเซียนเกี่ยวกับพัฒนาการของสถานการณ์การเมืองไทย

... ปฏิบัติหน้าที่แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประทศ ได้เข้าพบหารือกับนายวันนะ หม่อง ลวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประทศเมียนมากระทรวงการตางประทศเมียนมา กรุงย่างกุ้ง ปลัดกระทรวงฯ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการสถานการณ์การเมืองในประเทศไทย ...

งานสัมมนาวิชาการเรื่อง “นโยบายต่างประทศไทยต่อประเทศเพื่อนบ้านในยุคสงครามเย็น : ห้ากรณีศึกษาเปรียบเทียบ”

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 – 17.00 น. กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการตางประทศได้จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง “นโยบายต่างประทศไทยต่อประเทศเพื่อนบ้านในยุคสงครามเย็น ... ... เป็นผู้นำเสนอหัวข้อบรรยายถึงผลการศึกษาเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศของไทยต่อประเทศเพื่อนบ้านอันประกอบด้วย ลาว เวียดนาม กัมพูชา เมียนมา และมาเลเซีย ทั้งนี้ งานวิจัยดังกล่าว ...

โครงการกระชับความสัมพันธ์กับผู้นำรุ่นใหม่จากประเทศเวียดนาม Young Leadership Project 2014

เมื่อวันที่ 26 - 29 พฤษภาคม 2557 กระทรวงการตางประทศได้จัดโครงการกระชับความสัมพันธ์กับผู้นำรุ่นใหม่จากประเทศเพื่อนบ้านประจำปี ... ... การต่างประเทศจะดำเนินกับประเทศเพื่อนบ้าน และได้เชิญผู้นำรุ่นใหม่จากเมียนมาร์และ สปป.ลาวเข้าร่วมโครงการแล้ว และจะเชิญผู้แทนจากกัมพูชาเดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวในโอกาสต่อไป ...

โครงการเยาวชนเพื่อนมิตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558

... ตลอดจนเดินทางต่อไปยังจังหวัดเชียงราย จังหวัดท่าขี้เหล็ก เมียนมาร์ แขวงบ่อแก้วและแขวงหลวงน้ำทา... ... โรงเรียนยุวทูตความดีของกระทรวงการต่างประทศ และโรงเรียนมัธยมบ้านดอนทาด... ... ได้มีการจัดพิธีปิดโครงการฯ อย่างเป็นทางการที่กระทรวงการตางประทศ โดยมีนายศรัณย์...

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประทศ เดินทางเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาอย่างเป็นทางการในฐานะผู้แทนพิเศษของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

... ในช่วงบ่ายวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประทศ ได้พบหารือกับ นางออง ซาน ซู จี ที่กระทรวงการตางประทศเมียนมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประทศได้ย้ำคำเชิญของนายกรัฐมนตรีให้ประธานาธิบดีเมียนมาและนางออง ...

งานเสวนาร่วมกระทรวงการต่างประทศและธนาคารกสิกรไทย "ประสบการณ์การปฏิรูปเศรษฐกิจจีนและโอกาสที่ธุรกิจไทยไม่ควรพลาด" ...

... และภาคตะวันตกซึ่งมีชายแดนติดกับหลายประเทศ อาทิ ทางตอนใต้ติดลาว เวียดนาม และเมียนมาร์ รัฐบาลชุดใหม่ของจีนจึงมุ่งเน้นพัฒนาและเปิดเสรีบริเวณพื้นที่ชายแดน และสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน 3. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางนโยบายการค้าการลงทุนของรัฐบาลชุดใหม่ ... ... อ้างอิงข้อมูลและรูปภาพจาก : กองเอเชียตะวันออก 3 กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการตางประทศ

นายจ่อ ติน รัฐมนตรีกระทรวงความร่วมมือระหว่างประทศเมียนมา เยือนไทย

... สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เพื่อกระชับความความร่วมมือระหว่างไทยกับเมียนมาในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านเศรษฐกิจ ความเชื่อมโยง ... ... connectivity, measures regarding Thai fishing vessels, and the situation in Rakhine State. ที่มา: www.facebook.com/ThaiMFA กระทรวงการตางประทศ

การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือ (JC) ไทย – ลาว ครั้งที่ 20

... โดยนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประทศ และนายทองลุน สีสุลิด รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประทศ ... ... โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยได้ร่วมกันสำรวจและศึกษาโดยเล็งเห็นศักยภาพในการเชื่อมต่อเส้นทางท่องเที่ยววิถีธรรมชาติจากไทยไปยังลาวและเชื่อมต่อไปยังเวียดนามโดยฝ่ายลาวสนับสนุนแนวคิดดังกล่าวพร้อมทั้งขอให้พิจารณาการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวจากลาวไปยังเมียนมาร์และจีนอีกด้วย ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมฯ ...

ไทย-เมียนมา กระชับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์โดยธรรมชาติ

... ระหว่างไทยกับเมียนมาอันมีรากฐานมาจากการเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความเกี่ยวพันกันด้านความมั่นคงอย่างแยกไม่ออก... ...  ในการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย - เมียนมา ครั้งที่ 9 ทั้งสองฝ่ายได้หารือและเห็นชอบเพื่อเร่งรัดความร่วมมือในสาขาต่าง... ... โดยกำหนดเป้าหมายร่วมกันที่จะส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างเจ้าหน้าที่กระทรวงการตางประเทศของทั้งสองฝ่ายเป็นประจำ...
Pages: 1 2 Next
  relevance date